We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Özne Olmanın Üç Tarz-ı Siyaseti

3 2 1
19.06.2022

Kıbrıslı Türklerin güçlü bir özne olabilmeleri ve içine sürüklendikleri varoluş krizini atlatabilmeleri için bir yandan Türkiye’ye “Dur, Kıbrıs Benim Yurdumdur!”, diğer yandan Kıbrıslı Rumlara “Dur, Ben Kıbrıs Cumhuriyeti Devletinin Kurucu Ortağıyım!”, öte yandan da AB’ye “Ben Avrupa Yurttaşıyım” diye seslenmesi ve bu sesi, siyasal performansın merkezine yerleştirmesi gerekiyor.

Geçen hafta bu köşede yayınlanan yazım, yukarıdaki tespitlerle noktalandı.

Kıbrıslı Türklerin içine sürüklendiği varoluş krizinden çıkabilmeleri için sözünü ettiğim üç sahada depara kalkmaları acil bir ihtiyaçtır.

Türkiye’ye “Dur, Kıbrıs Benim Yurdumdur” Demek!

Türkiye’ye “Dur, Kıbrıs Benim Yurdumdur” demek, Kıbrıslı Türklerin yurt-hakkını önplana çıkarmaktır ki, bu performans bir yanıyla geçmişe ve günümüze uzanırken, diğer yanıyla da geleceği hedef alır.

Geçmişi ve günümüzü ilgilendiren boyutunda, “Anavatan Milliyetçiliğinin”, ki buna sadece Anavatancılık” da diyebiliriz, Kıbrıslı Türkleri kendi yurtlarına yabancılaştırdığı gerçeği vardır.

Gelecek boyutunda ise, romantizme kapılmadan Kıbrıs’ı nasıl yurt yapabileceğimiz üzerine kafa yormalıyız.

“Anavatancılık”, Kıbrıslı Türkleri hem Kıbrıs coğrafyası ve siyasasından uzaklaştırdı. Toplumun dikkatini tamamen Türkiye’ye çevirdi. Türkiye’nin dağları, nehirleri, ovaları ezbere bilinirken, Kıbrıs coğrafyası adeta yok sayıldı. Coğrafya, kimlik atfedici olmaktan çıkarıldı. Oysa bütün modern toplumlar kimliklerini kurarken coğrafyadan da yararlanırlar.

Siyasette ise Türkiye-merkezci eğilimler baskın oldu. Kıbrıslı Türklerin aynı adayı paylaştıkları Kıbrıslı Rumlarla birlikte ortak kamusal alanda yer almaları engellendi. Örneğin, belediyelerde, çiftçi kooperatiflerinde, işçi sendikalarında spor federasyonunda eskiden beri var olan birlikteliğe son verildi. Kıbrıslı Rumlarla birlikte hiçbir şey yapmama eğilimi teşvik edildi, hatta dayatıldı.

Bu tarihsel gerçekliğin yanı sıra, günümüzün “Anavatancılığı”, Kıbrıslı Türklerin yurt hakkını bütünüyle yok sayıyor. Kendileriyle ilgili konularda kendilerinin karar vermesi engelleniyor. Oysa........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play