We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Lenin: “Sen Büyük Rusya Şovenisin”

5 1 37
17.04.2022

Kal Marks ve Friedrich Engels’in millet, milliyetçilik ve milli mesele konularında esaslı bir teori geliştirmedikleri biliniyor. Bu konularda Lenin Marksizm’e önemli katkılarda bulundu.

Özellikle Rosa Luxemburg ile giriştiği tartışmalarda, ulusların self determinasyon hakkı konusunda ilerici görüşler geliştirdi.

Rosa Luxemburg, hayatının sonuna kadar işçi sınıfının self determinasyon hakkından söz etmişti. Ona göre, kapitalist düzende ulusların self determinasyon hakkından bahsedilemezdi. Bu, olsa olsa işçilerin “altın tabaklarda yemek yeme hakkı” gibi anlamsız bir şeyden söz etmek olurdu.

Bu yüzden, Rosa Luxemburg, ulusların kendi kaderini tayin hakkına ve ayrılma hakkına karşı çıkıyor -örneğin Polonya’nın ayrılma hakkına itiraz etmişti- ve toplumların sosyalist dönüşümlerini önemsiyordu.

Lenin önceleri, örneğin 1903 yılında yazdıklarıyla, Rosa Luxemburg’a yakın duruyordu ve kendi kaderini tayin hakkından işçi sınıfının self determinasyon hakkını anlıyordu.

Daha sonraları bunun doğru olmayacağı kanaatine vardı. Çünkü, devrim olsa bile işçi sınıfı bir ulus içinde yer alacaktı, bu yüzden milli meseleye önem atfetmek gerekiyordu.

Lenin, enternasyonalizm ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı arasındaki diyalektik ilişkiyi Rosa Luxemburg’tan daha iyi kavradı. Ezilen ulusların ayrılma hakkını........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play