We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Korku ve Kibir Barışı Engeller

12 3 1
08.05.2022

Ünlü Şilili yazar Ariel Dorfman, barışa ulaşmak için iki önemli erdemden söz eder: “Zayıf olan taraf onurunda, direnişinde ve korkularını yenmede ısrar ederse, güçlü olan taraf da sahip olduğu üstünlüğüyle kasılmaktan vazgeçer, kendisine karşı çıkılmasına izin verecek kadar cesur olursa, savaşın önüne geçilebilir.”

Böyle diyor Dorfman.

Gerçekten de zayıf olan tarafın korkularını yenmeye çalışması, güçlü tarafın da kibirden uzaklaşarak zayıf tarafı anlamaya çalışması, barış için sahip olmamız gereken erdemlerin başında gelir.

Tarihin tanıklığının da gösterdiği gibi, bu erdemlerin yokluğunda barışa ulaşmak neredeyse imkansızdır.

Bitmeyen uyuşmazlıkların ve anlaşmayla noktalanmamış ateşkes ortamının hüküm sürdüğü bir savaş mekanı olan ülkemiz Kıbrıs’ta maalesef bu erdemlerden eser yok.

Oysa bunlara o kadar ihtiyacımız var ki…

1950’li yılların ikinci yarısında başlayan etnik çatışma çeşitli aşamalardan geçerek günümüzün bölünmüş Kıbrıs’ına kadar gelmişse ve hala barıştan uzak yaşıyorsak, bu, çatışma sürecinin her aşamasında zayıf tarafın korkularına yenilmesi, güçlü tarafın da kibirli olmasındandır.

1974 öncesinin zayıf tarafı........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play