We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Devlet, Toprak ve Kıbrıslı Türkler

8 3 8
24.04.2022

Kadim Yunan’da politika (τα πολίτικά) toplumu ilgilendiren konularla iştigal etme anlamına geliyordu. Şehir-devletinin (Polis) temeli aktif yurttaşlardı. Yurttaşların kamusal işlerle ilgilenip siyasal irade sergilemeleri her şeyden daha önemli idi.

Bu bakımdan, şehir-devletine yurttaşlar-devleti de diyebiliriz.

Toprağa ikinci derecede önem veriliyordu. Örneğin, Atina-Isparta savaşlarında Atinalılar şehrin savunmasını güçlendirmek için bazı bölgelerden geri çekilmişlerdi ve Ispartalıların bir miktar toprak ele geçirmelerine göz yummuşlardı.

Çünkü şehir-devleti korumak, toprağı savunmaktan daha önemli idi.

Ve şehir, yurttaşlar-topluluğu anlamına geliyordu. “Politik” olan da bu idi.

Bu yüzden, Eski Yunan’da siyasal bir birim olarak “Atina” veya “Isparta’dan” söz edilmezdi. Yurttaşlar kastedilerek “Atinalılar” veya “Ispartalılar” denirdi.

Kıbrıs’a baktığımız zaman, Kıbrıslı Rumlar açısından da devletin topraktan daha önemli hale geldiğini görürüz.

Bu, kanımca, toprak karşılığında çözüm (land for peace) modelinin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Ne Annan Planında, ne de daha önce ve daha sonra masaya konan çözüm önerilerinde öngörülen toprak iadesi, önerilen devlet modelinin kabul edilmesine yetmedi.

Belli ki, nasıl bir........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play