We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AÇIK EKSİLTME İHALESİ

5 0 0
07.06.2022

Geçen hafta içinde “iyi haber alan kaynaklara göre” naklen yayın havuzu ile ilgili ihale süreci mevcut yayıncının hoşuna gidecek şekilde bitirilerek hayır gör denildi.

Bu durumda iki sezon daha “aynı hamam, aynı tas” devam edeceğiz ama gelinen durumda ihale şartlarında iyileşme sağlamak bir yana mevcut durumdan bile daha geride bir rakama anlaşılıp el sıkışılmış oldu.

Devlet-i Âli Türki’nin iki çeşit ihale uygulaması vardır yıllardır uygulanagelen; birisi satacağı şeylerde uyguladığı açık arttırma ile ihale etmek diğeri de mal ve hizmet alımlarında uyguladığı açık eksiltme ile yüklenicinin belirlendiği ihale uygulaması. Devlete ait bir hak veya menkul-gayr-ı menkul türünde bir varlık satılacağı zaman talipliler teminat mektuplarını hazırlayıp gerek ve yeter şartları taşıdıkları takdirde o “şey”in yeni sahibi olmak için bir açık arttırmanın içine girerler. Fiyat arta arta gelir bir noktada durur ve devlet malını o fiyattan alıcısına satar işi bitirir. Bir de eğer dışarıdan bir şey alınacak veya dışarıya bir şey yaptırılacaksa uygulanan açık........

© Yeni Birlik


Get it on Google Play