We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Z KUŞAĞINA GİDEN YOL

6 0 0
01.06.2022

Kadim değerlerin, aile ve toplum soy geçmişimizin kara kutusu olduğunu ve bu mirasa aşina olmanın yeni kuşaklara ulaşmanın anahtarı olduğuna değinmiştik. Zira günümüzün temel sorunlarından biri yeni kuşaklarla duygu alışverişinin zayıflamasıdır. Bu sorunun özünde ise gençlerin yakın ve uzak geçmişlerindeki yaşam değerlerinden uzaklaşmalarının önemli bir etkisi vardır.

Amaç yeni kuşaklara ulaşmak ise onları yakından tanımakla işe başlayabiliriz. Yeni jenerasyonların kategorik özelliklerini bilmek, onları anlamak, ortak paylaşım oluşturabilmek için zorunludur. Yapılan çalışmalarda yeni kuşaklar, doğum yılı aralıklarına göre kategorize edilmiş ve özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü (TDK, 2021); yeni kuşağı; nesil, göbek ve jenerasyon şeklinde tanımlamış ve her kuşağın yaklaşık 30 yıllık yaş kümelerinden oluştuğunu belirtmiştir. Genel kabul görmüş tasnife göre 4 ana neslin kendisine has özelliklerinden söz edebiliriz.

KUŞAKLAR ARASINDAKİ FARKLAR

1946-1964 arası doğanların yer aldığı nesil (Baby Boomers); 2. Dünya Savaşı sonrası zorluklar içinde yetişen neslidir. Zorluklar onları hayata karşı daha kuvvetli hale getirmiştir. Sadakat duyguları yüksek, kanaatkâr, toplumsal yaşamı seven, geleneksel duyarlılık ile mücadele güçleri olan, öz güvenleri yüksek, yeniliklerin peşinde girişimci nesildir.

1965-1979 arası doğanların yer aldığı X Kuşağı: dünyadaki önemli değişim ve dönüşümlere şahitlik etmiştir. Dünyada yaşam standartlarının artmasıyla birlikte kişisel yaşamlarına, isteklerine, standartlarına, kariyerlerine önem verir. Aidiyet duyguları yüksektir, kişisel gelişime açıktır, geçmiş ve gelecek dengesini kurmuştur, çalışkandır ve iş yaşamının kurallarıyla uyumludur.

1980-2000 yılları arası doğanların oluşturduğu Y Kuşağı; geçiş dönemi özellikleri gösterir ve kuşaklararası geçişten en çok etkilenen nesildir. Dünyada refahın artmasıyla birlikte çeşitli toplumsal sorunların da yayılması, bu kuşakta önemli bir kafa karışıklığına yol........

© Yeni Birlik


Get it on Google Play