We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SOY AĞACIMIZIN KARA KUTUSU

4 0 0
25.05.2022

Her birimiz görülmez bir ağın içindeyiz. Hayatımız, parçası olduğumuz bu ağdan etkilenmekle ve ağın örülmesinde rol almakla geçiyor. Önceki kuşakların mirasını yeni kuşaklara aktarmanın çabasıdır bu. Bu geçişi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz oranda uyumlu ve mutlu olabiliyoruz.

Bugünkü varlığımızın nedeni olan geçmiş kuşağın bilgisi ve değerlerine hâkim olmak esasen yeni kuşaklarla kurulacak iletişimin anahtarı konumundadır. Ancak bütün gücüyle anı yaşamaya odaklanan sanal toplum anlayışı, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki köprü rolümüzü de hedef alıyor. Böylece geçmişine hâkim olamayan ve geleceğine de ulaşamayan sadece kendisi için var olan bir ağa, taşıyıcı özelliği olmayan bir köprüye dönüşüyoruz.

Öncelikle içinde yer aldığımız ailenin ve toplumun ortak geçmişini anlamanın hayatımızdaki önemine göz atalım. Malum insan sosyal bir canlıdır. Ve insanın hayatın hemen her döneminde başkalarının az ya da çok yardımına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç; şekil, yoğunluk, fizik, duygu ve ruh olarak değişse de doğumdan ölüme kadar var olmaya devam eder. Zihinsel, duygusal ve sosyal yaşamımızın şekillenmesinde genetik özelliklerimiz yanında içinde yetiştiğimiz yakın ve uzak çevrenin etkisi de bilinen bir gerçektir.

ORTAK GEÇMİŞİN ESERİYİZ

Dolayısıyla insanın sadece kendisine has olan potansiyeli, soy geçmişinin yani önceki kuşakların yaşam ve davranış deneyimlerinin etkisi altındadır. Bu bakımdan kendi yaşam deneyimlerimiz, içinde yer aldığımız ağın etkisi ve gölgesindedir. Birey, aile ve toplumların ayakta durmasında ortak geçmiş, gelenek, kültür, inanç ve benzeri değerler temel yapı taşı rolündedir. Yani bir önceki kuşağın yaşam alışkanlıklarını özümsemiş, algılamış ve anlamış olmak........

© Yeni Birlik


Get it on Google Play