We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İNSAN NEDİR NE DEĞİLDİR? (2)

4 0 0
18.05.2022

İnsan nedir demiştik? Yeni sorularla devam edelim. Düşünen bir canlı olarak insanı diğer her şeyden ayıran temel özellik ya da özellikler bütünü nedir? Bu konuda üç temel yaklaşım var: Bir kısım filozof, insanın temel ayırıcı özelliğinin düşünmek, diğer bir kısmı inanmak olduğunu savunmuş, kalan kısım ise pratik bir çözümle iki görüşü birleştirmiştir.

Acaba insanı diğer canlılardan ayıran temel fark, bir fonksiyon, yatkınlık, yetenek, davranış olarak kaynağını temel zihinsel potansiyelden ve mantıktan alan düşünme yeteneği midir? Yoksa sevmek, ait olmak, merhamet etmek gibi kaynağını temel duygusal potansiyelden ve etik değerlerden alan inanma özelliği midir?

Elbette insan hem düşünür hem de inanır. Ancak hangisinin daha derinde daha belirleyici ve bizi insan kılan esas faktör olduğunu bilmek, günümüzde yaşanan insani değer aşınmasıyla mücadelede önemli bir kaldıraç olacaktır.

Hayvanların mantık ve duygu potansiyellerine yönelik deneyler, onların düşünme ile inanma becerilerini ve bunu davranışa dönüştürme düzeylerini ortaya koyan önemli veriler sağlamıştır.

HAYVANLAR DA ÖĞRENİR AMA

Rus düşünür İ. Pavlov’un çalışmalarıyla başlayan ve günümüze kadar çok çeşitlenerek devam eden davranış bilimleri alanındaki deneyler, hayvanların belirli bir seviyeye kadar düşünmeyi ve öğrenmeyi başardıklarını ve bunu davranışa dönüştürdüklerini göstermiştir. Özellikle insanlara daha yakın ve iç içe yaşayan hayvanların, mantığın en basit düzeydeki sebep-sonuç ilişkisini kurma ve buna göre davranma konusunda yol alabildikleri kanıtlanmıştır.

Aynı bilimsel çalışmalar, hayvanların basit düzeyde duygusal tepkiler verebildiklerini ancak bu davranışların ağırlıklı olarak kendi........

© Yeni Birlik


Get it on Google Play