We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ŞEYTAN GÖNÜL DİLİNİ BİLMEZ

1 1 5
04.03.2021

Anadil, yabancı dil, eğitim dili derken bunlara sosyal medya dili, iletişim dili, siyâset dili, hukuk dili eklendi. Kimisi sözlü, kimisi yazılı, kimisi de görsel olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini, lisan dediğimiz ve insana mahsus olan dillerle konuşuyoruz. Uluslararası dillerden, kabile dillerine kadar tahmini 6 bin lisanın var olduğu tahmin ediliyor. Her dilin binlerce yıl içinde oluşmuş bir özgün ve sınırsız olmayan ses varlığı ve mûsıkîsi var. Bu dillerin bazıları yazılı ve bir alfabe vâsıtasıyla sözlü kültürleri içinde varlıklarını sürdürüyor. Bâzıları da yok olma tehlikesi ve tehdidi altındadır. Her yok olan dille birlikte binlerce yıl birikim kaybolup gidiyor.

Oysa bambaşka bir dil vardır ki, o dil biz insanlara mahsus değildir. Canlı ve cansız ne varsa, bu dili kendince kullanır; kendince konuşur ve anlar. Bu dilin ses varlığı sâbit ve kısıtlı değildir. Esen rüzgârdan kıyıya vuran dalgaya, açan çiçekten sararan yaprağa, öten kuştan ağ yapan örümceğe, yavrusunu kokusundan tanıyan koyundan, balıkçılara fırtınayı haber veren ufuktaki buluta kadar sayısız varlık, kendi dilleriyle konuşur.

Bu dil anadil gibi, yaşayarak, görerek, tecrübe ederek öğrenilir. Sınıfta, okulda, kursta öğrenilmez. Bu dilde küfür, hakaret, tâciz, hadsizlik, terbiyesizlik yoktur. Bu dil, en güzel sözlerin yeşerdiği bahçeden derlenen sözcüklerle, imâlarla, ünlemlerle, nidâlarla ve nevâlarla konuşulur. Bu dil, insanın dışında "tabiat dili"dir. Her mahluk kendi dilini konuşur ve konuşulan her dili anlar; anlaşmazlık yoktur. Bu dil insanda en şerefli hâline ulaşır ve adı, "gönül dili" olur.

Gönül dile ile anlatmak, anlamak

Dil öğrenimindeki ve kullanımındaki dört beceri........

© Yeni Birlik


Get it on Google Play