We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dünya-âhiret dengesi nasıl olmalı?

11 1 1
24.06.2022

İslâm dini, hayatımızın tamamını kuşatmaktadır. Yüce Allah’ın emir ve yasakları, dünyada huzur ve mutluluğa, âhirette ise cennete ulaşmamıza vesiledir. Buna rağmen bazen bizler, dünya meşgalesine dalar, dinimizin hayat veren ilkelerini göz ardı ederiz. Peygamberimizin rehberliğinden ve örnekliğinden uzaklaşır, İslâm’ın hayatımıza anlam katan etkisini yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana meyleder, dünya-âhiret dengesini kaybeder, dünyevîleşiriz.

Yüce Allah şöyle buyurur: “Bu dünya hayatı, sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat, (dünya hayatı değil) âhiret hayatıdır. Keşke bilmiş olsalardı!” (Ankebût, 29/64) Dünya ve âhiretten birisini ihmal etmek insanın mutsuzluk, huzursuzluk sebebidir.İslâm dini, dünya ve âhiret hayatını bir bütün olarak değerlendirir.

Dünya ve âhiretin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini Kur’ân-ı Kerim ısrarla belirtiyor. “Ey Rabbimiz bize hem dünyada hem de âhirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.” (Bakara, 2/201) Allah’ın rızâsına uygun geçirilen bir ömrün akıbeti olan âhiret, iyi ve güzel olacaktır.

Dinimiz, dünya işleri ile meşgul olurken âhiret hayatını unutmamayı tavsiye etmekte, ebedî olan âhiret hayatını kazanmanın yollarını göstermekte, dünya ve âhiret dengesini iyi bir şekilde kurmamızı önermektedir. Peygamberimizin şu hadis-i şerifleri, bu konuyu çok güzel açıklamaktadır: "Sizin hayırlınız, ne dünyasını âhireti için ne de âhiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için de çalışandır."(Cami’üs-Sağir, Terc. c. 2, s. 373, Hds. 2135)

Dünya, bizi âhirete götüren bir yoldur, bir köprüdür. Bu yolda asıl........

© Yeni Akit


Get it on Google Play