We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnkılap tarihleri tarihi makaslamakta ustadır

77 24 1
05.06.2022


Birkaç sene önce şöyle bir çağrıda bulunmuştum İnkılap tarihçilerine:

Var mısınız Nutuk’ta söz edilen veya yayınlanan belgeleri arşivlerdeki aslından yeniden okumaya?

Gelin, belgeleri asıllarıyla karşılaştıralım ve bakalım o belgeler ne kadar yayınlanabilmiş?

443 binin üzerinde takipçisi olan Twitter hesabım mustafarmagan’da her yazdığıma sinekler gibi üşüşen Kemalist taifeden bugüne kadar çıtını çıkaran olmadı.

Çıkaramazlar, çünkü cesaretleri yoktur.

Çıkaramazlar, çünkü Osmanlıcaları yetmez.

Çıkaramazlar, çünkü biliyorlar ki Nutuk’ta ‘vesika’ diye sunulanların hatırı sayılır bir kısmı rötuşlanmış belgelerdir.

Amma da yaptın? O kadar da değil! Olur mu öyle şey!

Bu turşulaşmış lafları bırakın. Belgelere bakın.

İşte iddiam: Erzurum Kongresi kararları diye geçen maddelerden “Hudud-i milliye dahilinde bulunan bilcümle aksam-ı vatan bir küldür. Yekdiğerinden infikâk kabul etmez” sözü kararlarda yoktur.

Gördünüz mü? Daha ilk adımda başladınız şaşırmaya.

“Millî sınırlar dahilinde bulunan bütün vatan parçaları bir bütündür. Diğerlerinden ayrılma kabul etmez.”

Hâlbuki Erzurum Kongresi beyannamesinde böyle bir madde yoktur. Ya? Olan madde –okumaya sabrınız varsa- şudur (anlaşılması için sadeleştiriyorum mecburen):

“6. İtilaf devletlerince Mondros Mütarekesinin imza olunduğu 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız dahilinde kalan ve her bölgesinde olduğu gibi Doğu Anadolu illerinde de ezici çoğunluğunu Müslümanların teşkil ettiği ve kültürel, iktisadî üstünlüğü Müslümanlara ait bulunan ve diğerlerinden ayrılması imkânsız öz kardaş olan din ve ırkdaşlarımızın oturduğu topraklarımızın bölünmesi görüşünden tamamen yüz çevirerek varlığımıza, tarihî, ırkî ve dinî haklarımıza riayet edilmesine ve bunlara aykırı teşebbüslerin öne çıkarılmasına ve bu suretle tamamıyla hak ve adalete dayalı bir karar bekliyoruz.”

Arada dağlar kadar fark var değil mi?

Ben de onu söylüyorum ya zaten. Gelin, bu belgelerin orijinallerini Nutuk’ta kısaltılmış olan alıntıların yerine koyalım.

Zinhar yapamazlar, çünkü iyi saatte olsunlar çarpar alimAllah!

Ah yakın tarih, sen neden bize bu kadar uzaksın?

İşte bundan ve bunun gibi tarihle ilgili olmayan endişelerden…

O........

© Yeni Akit


Get it on Google Play