We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fatiha suresinin mesajları (9) 

24 2 1
02.08.2020

Kur’an ve Kur’an beyanları, hiçbir sistemle mukayese edilemeyecek kadar ciddi konulardır. Ciddi olduğu kadar da doğrudur, hayatîdir. Kur’an ve Kur’an beyanlarının ciddiyeti ve doğruluğu, sistemde hiçbir sapma olmaması ile sabittir, nettir ve daima etkendir.

Kur’an’ın ve Kur’an beyanlarının ciddi, doğru ve etken oluşuna bağlı olarak onu temsil eden peygamberler de Allah Teâlâ’nın muradına uygun olarak ciddi, doğru ve etkendirler. Peygamberlerden Şuayip aleyhisselam Medyen halkına nice hakikatleri anlattı. Meselenin ciddiyetini kavrama yeteneği olmayan halkına uyarıda bulundu. Onlara meseleleri açık açık anlattı: Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz, Nûh kavminin yahut Hûd kavminin veya sâlih kavminin başlarına gelenler gibi, sakın size bir musibet getirmesin. Hele Lût kavmi, zaman ve yer bakımından sizden uzak değildir.) (Hûd:11/89) deyip uyarısını sürdürdü.

Buna rağmen ciddiye almadılar. Sonra onları daha net ifade ile uyardı: Ey kavmim! Bütün imkânlarınızla yapacağınızı yapın. Ben de vazifemi yapacağım. Yakında, kendisini perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu bileceksiniz. O azabı gözetleyin, ben de sizinle beraber gözetliyorum.” Vakta ki Azap emrimiz geldi, Şuayb›ı ve beraberinde iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. O zulmedenleri ise, korkunç bir gürültülü ses yakaladı da yurtlarında çöküp helâk oldular. (Hûd:11/93,94)

Daha önce Lût kavmi, bugün LGBT hareketinde olduğu gibi iğrençliklerini........

© Yeni Akit