We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eğitim-Öğretim’den Terbiye’ye

25 19 2
14.09.2021

Geçen haftaki yazımızda “seküler” eğitimden “millî-manevî” eğitime geçmeyi teklif etmiş ve bunun milletin geleceği açısından bir “var olma” sorunu haline geldiğini vurgulamıştık. Bugün ise eğitim-öğretim olgusuna daha temel bir açıdan; “terbiye” kavramı çerçevesinde bir bakış açısı sunmaya çalışacağız.

Millet olarak kadim medeniyetimizi belirleyen İslâm kültüründe eğitim-öğretim faaliyetleri kuşatıcı bir terimle ifade edilir: “Terbiye”. Bu konuda yol haritamızı İslâm’ın ana kaynakları Kur’ân ve Sünnet belirler.

Terbiye; “Rabb” ve “ribâ” köklerinden gelir. Bunların anlamları; ‘beslenmek, tamamlanmak, ziyadeleşmek, artmak, toplanmak, çoğalmak’tır. Terbiye ise, lügatte ‘tamamlatmak ve ıslah etmek’; terim olarak da ‘bir şeyi derece derece olgunluğa eriştirmek, yetiştirmek’ demektir.

Terbiye teriminin kök olarak Rabb kelimesiyle ilişkili olması belirleyicidir. Bu, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin odağına doğrudan Rabb Teâlâ’yı yerleştirir. Rabb: Malik, sahip, ulu anlamındadır; Hamdi Yazır’a göre “aslında terbiye manasına mastardır”; mürebbi (terbiye edici) demek olup bir şeyi derece derece, halden hale, nitelikten niteliğe geçirerek olgunluk amacına eriştirinceye kadar yetiştiren yaratıcı mutlak kudrettir. Rabb kelimesi, Kur’ân’da Allah’ın adı olarak 965 kez geçer. 2799 kez geçen “Allah” adından sonra en çok tekrarlanan addır. Rabb adının çok tekrar edilişi, İslâm’da eğitim sisteminin tevhîdî karakterini yani Allah inancına dayandığını ve ilk........

© Yeni Akit


Get it on Google Play