menu_open
Ahmet Akcan

Ahmet Akcan

Risale Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Rabbini Tanımadan Kulluk

Beyan-ı Rahman Kur’an, insanların varlık gayesini ‘ubudiyet’ olarak bildiriyordu. İnsanların yaratılış amacını anlatan ayette geçen...

24.09.2023 5

Risale Haber

Ahmet Akcan

Anlamamak ve Aldanmak

Yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âlemine çıkarılan, akıl nimeti ile donatılan insan için en mühim vazife; mahza vahiy olan...

18.09.2023 3

Risale Haber

Ahmet Akcan

Anlamak ve Adanmak

Kâinat Halık’ının namütenahi nimetlerini tadacak, tanıyacak, marifet ve muhabbetini ubudiyet suretiyle Rahman’a sunacak, ilim ve dua ile...

14.09.2023 8

Risale Haber

Ahmet Akcan

Nefsin Terbiyesi Ruhun Tekmili

Beyan-ı Rahman olan Kur’an, insanı tüm cihet ve cepheleri ile bir bütün olarak tarif etmekte, bu bütünlüğünün bozulmaması adına...

10.09.2023 7

Risale Haber

Ahmet Akcan

Bâtıl Fikirler ve Kültürel Saldırı

Bu asırda en sinsi işgaller fikirlerde, en dehşetli tahripler hislerde gerçekleşiyor. İslami bilgi manzumesinin zenginliğinden haberdar olmayan...

07.09.2023 5

Risale Haber

Ahmet Akcan

Aile ve Çocuk Terbiyesi-V

Ana babalar haram kazançtan ve helal olduğu şüpheli gıdalardan uzak durmaya azami gayret göstermelidir. Helal kazanç hassasiyeti, helal olduğu...

03.09.2023 2

Risale Haber

Ahmet Akcan

Aile ve Çocuk Terbiyesi-IV

Evlilik müessesine manevi ve ulvi manalar yüklenmelidir. Erkekler açısından evlilik; dinini korumak, büyük günahlardan uzak durmak, salih...

31.08.2023 2

Risale Haber

Ahmet Akcan

Aile ve Çocuk Terbiyesi-III

Çocuklar anne babaların maddi ve manevi özelliklerini taşıyan, yani biyolojik ve psikolojik olarak birçok benzerlikleri bulunan Rahman'ın...

28.08.2023 1

Risale Haber

Ahmet Akcan

Aile ve Çocuk Terbiyesi-II

Çocuk terbiyesinde sevgi, bilgi ve ilgi üçgeninin dengeli tesis edilmesi önemlidir. Anne sevgi, bilgi ve ilgi ile çocuklarına muallimlik ederek;...

24.08.2023 4

Risale Haber

Ahmet Akcan

Aile ve Çocuk Terbiyesi-I

Aile bir okul, çocuklar bu okulun öğrencileri, anne talim ve terbiyeden sorumlu bir öğretmen gibidir. Baba, disiplini temin ile sevk ve idareyi...

19.08.2023 6

Risale Haber

Ahmet Akcan

Şerh ve İzah Zarureti-IV

Nurlu davada bir kısım ağabeylerin şahsi kanaatleri ile hususi tarzlarını umuma ait ‘farz’ bir mükellefiyet gibi görmek ve göstermek,...

10.07.2023 3

Risale Haber

Ahmet Akcan

Şerh ve İzah Zarureti-III

Risale-i Nur külliyatını ilim ve hikmet ile dokunmuş harika bir marifet kumaşına benzetmek mümkündür. Onunla aklen, kalben ve ruhen...

08.07.2023 4

Risale Haber

Ahmet Akcan

Şerh ve İzah Zarureti-II

Bir baba veraset yoluyla evladına bıraktığı servetin aynı kalmasını değil, ziyadeleşmesini isteyeceği fıtri bir talep olarak...

05.07.2023 3

Risale Haber

Ahmet Akcan

Şerh ve İzah Zarureti-I

Yaklaşık beş sene önce bu sitede risale-i nurların şerh ve izahının lüzumiyeti ile ilgili bir makale tarafımızdan neşredilmişti. Hel bin...

03.07.2023 7

Risale Haber

Ahmet Akcan

Teceddüt İhtiyacı

Geniş dairede İslam âleminin, dar dairede cemaatlerin kalbi ve ruhi intibahlarını tevlid edecek “teceddüde” ihtiyacın olduğu bedihi bir...

30.06.2023 10

Risale Haber

Ahmet Akcan

Havf ve Heyecan

Havf ve heyecan; nihayetinde helaket ihtimali bulunan veya dehşetli neticelere hamile olan hadiseler karşısında bedenin titremesi, kalbin...

12.06.2023 5

Risale Haber

Ahmet Akcan

Tevhid ve Şirk-II

Gayri ahlakiliğin kutsandığı, akılların dalalet cereyanları ile arızalandığı, insanların şirki intaç eden kelimeleri rahatlıkla...

04.06.2023 6

Risale Haber

Ahmet Akcan

Tevhid ve Şirk-I

Kâinatta en büyük hakikatin tevhid, en dehşetli seyyiatın şirk olduğu bilinmektedir. Kur’an’da müslümanların tevhide vuslatı...

20.05.2023 9

Risale Haber

Ahmet Akcan

93a32c5e68865c1d5a1cb8bf8df67662