We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hocaoğulları Sandıklı Boşnak Mutfağı

1 0 6
13.09.2021

Türk’ün kaderi göç, İslâmiyet’in de hicret olduğu insanların bedenleri yanında kültürleri ile inançlarını da beraberlerinde götürdükleri sürekli dillendirilmektedir. Sahiplenilen hususlar zamanı, çağı aşarak bugüne erişmiştir. Dünden yarına ebedî rabıta görevi üstlenmiştir.

Beslenme ihtiyacını bireyler ve toplumlar yaşam tarzına göre şekillendirmiş bir yemek kültürü vücuda getirmişler, zamanla millî isimlerle anılan mutfak kavramına ulaşmışlardır. Uluslararası platformlarda tanınan mutfakların yerel temsilcileri de bu hususta küçük ancak önemli bir misyonsırtlamışlardır.

Türk kültürünün hareketliliği içerisinde güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar uzanan gönül coğrafyasında Mekke, Medine, Semerkant, Buhara, Hive, Kırım, Prizen, Kosova, Üsküp, Kudüs, Revan, Ahıska gibi oluşan sevda ve hasretlerden birisi de Saraybosna’dır.

Hikayesi uzun, coğrafyası küçük olmakla birlikte Bosna’nın II. Abdülhamit ile rabıtası ve sonrası hatıraları oldukça acıklıdır. Söz konusu hükümdar henüz tahta çıktığında yaşamak zorunda kaldığı imtihanların başında........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play