We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeni Normalde Şirketlerin Yönetiminde Ad Hoc Yapı Oluşturmak

1 0 1
27.09.2021

Günümüzde iş dünyasının temel özelliklerinden biri de sürekli olarak krizlerin çıkmasıdır. Neredeyse her gün dünyada bir şekilde ekonomik, siyasal, sosyal kriz ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler de yönetim politikası ve uygulamalarını bu çerçevede ele almak durumundadırlar.

Özellikle ortaya çıkan veya çıkabilecek krizleri dikkate alarak yönetim sistemleri geliştirmeleri ve örgütsel sistemleri bu tür gelişmeleri dikkate alarak yönlendirmeleri gerekmektedir. Kriz iklimi piyasalarda hassasiyeti yükseltmekte ve bu da işletmelerin etkin ve hızlı bir yönetim modeli ile hareket etmelerini gerekli kılmaktadır.

Krize hazır işletmeler gelecek süreç açısından çok daha etkin yönetim modelleri ortaya koyacaklardır. Bu süreçte en önemli modellerden bir tanesi işletmelerin “ad hoc” örgütlenmelere gitmeleri ve rekabetçi problem çözüm takımları kurmalarıdır. Bu tür modellerin işletmelerin yönetim sisteminin bir parçası haline gelmesi yapısal nedenlerden dolayı çok kolay olmadığı görülmektedir. Ad hoc yapılar işletmenin karşı karşıya kaldığı anlık kritik sorunların çözümünde oluşturulan geçici örgütsel yapılardır. Bu yapı şirketin problemini çözene kadar süreçler üzerinde çalışır.

Ortaya çıkan küresel ve kriz odaklı iş iklimi, yeni başarı........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play