We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KANVAS MODELİ İLE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİ!

1 0 1
22.08.2021

Alexander Osterwalder tarafından ortaya konan Kanvas Modeli, bir işletmenin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlamakta olan mantıksal bir modelidir. Bu modelde iş ile ilgili nasıl kazanç elde etmenin hedeflendiği ve işin dört temel unsuru olan müşteri, öneri (satılan ürün), altyapı ve finansal sürekliliği içermektedir. Bu unsurlar dokuz farklı temel yapı taşından meydana gelmektedir.

Müşteri Segmentleri: Pazarın bölümlenmesi anlamına gelen segmentasyon, geniş bir pazarın ortak ihtiyaçlara ve özelliklere sahip tüketici alt gruplarına bölünmesi ve bu grupların ihtiyaç ve isteklerini hedefleyecek pazarlama stratejileri oluşturulmasıdır. Çok çeşitli olabilen müşteri segmentleri, kitlesel pazar, çeşitlilik arz eden pazar, çok taraflı pazar ve niş pazarlar olarak ifade edilebilir.

Değer Önerileri: Değer önerisi, bir işletmenin müşterilerine sunduğu faydaların toplamı olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, müşteri tarafından bir firmanın diğerine tercih edilme sebebi olarak da vurgulanabilir. Her bir değer önerisi, spesifik bir müşteri segmentinin gereksinim duyduğu, belirli ürün ve hizmet paketlerinden oluşmaktadır.

Kanallar: Bir işletmenin değer önerisi sunmak istediği........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play