We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İdare-i Maslahat yahut Memuriyet ve Bürokraside Çalışma Anlayışı

1 0 16
27.09.2021

Prens Sabahaddin’in ismini duymayan yoktur. “Teşebbüs-i şahsi” diye bir kavram üzerine çok sayıda yazılar yayınlamış, siyasi cemiyet kurmuş, gazete çıkarmış Jön Türk hareketinin önemli simalarından biri.

Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durumu anlatırken; bir kişinin yapabileceği iş için 5-10 kişi istihdam etmek, bu istihdamı da iltimas yoluyla yapmak, bunun beraberinde getirdiği himaye ve buna karşılık da istihdam edilen kişilerin hamilerine kör sadakatle bağlı olmasını, yani Osmanlı son dönemindeki devlet memurluğu sistemini kendisinin “istibdad” olarak nitelendirdiği rejimin ana kaynağı olarak tanımlamıştı. Liyakat yerine iltimas, teşebbüs-i şahsi yerine de sadakat ve mutlak itaatin varlığını Osmanlı’nın toplumsal ve ekonomik olarak gerikalmışlığının başlıca nedenleri olarak görüyordu.

Bu tartışmaların yapıldığı zamandan yüz sene sonrasına, yani günümüze geldiğimizde nelerle karşılaşıyoruz. Şahsi tecrübelerimden yola çıkarak biraz da bunun üzerine duralım.

Karşılaştığım olaylardan bir kaçını burada özetleyeyim:

Örnek 1: Üniversitede derslerde görsel malzeme kullanmak için önceleri tepegöz veya fotoğraf pozlarının kullanıldığı slayt makineleri kullanılıyordu. Yıllar önce bunların yerini bilgisayara bağlanarak çalışan projeksiyon makineleri aldı. Dersliklerde projeksiyon makineleri tavana monte edilmiş, fakat........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play