We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ENVER PAŞA Bir ideal adamı

1 0 1
30.08.2021

Atatürk ile aynı okulda okumak Manastır askeri lisesi

Enver ile Atatürk’le aynı tarihte dünyaya gelmişler. Belki de yolları ilk defa Manastır askeri okulunda kesişiyor. Enver orta kısmını Atatürk lise kısmını bitiriyor. Her ikisini de cevval yapan, vatanını ve milletine düşkün kılan Manastır şehri ve Askerî okulun ortamdır. Manastır’ın şöyle bir özelliği var: O dönem Balkanlar ve Avrupa’nın önemli kültür ve fikir hareketlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı devrin moda tabiri ile Avrupai şehir. Cumhuriyet fikrinin doğum sancılarının yaşandığı şehir.

Abdülhamit belki de farkında olmadan Manastır’a askerî lise açarak öncelikle bölgenin çocuklarını oraya toplayıp askerî eğitimden geçirdikten sonra orduya dâhil ediyor. Bir imparatorluk güneşi sönerken bir cumhuriyet güneşinin doğumuna vesile olan Enver Paşa da Mustafa Kemal Paşa da Rauf Orbay da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kadroların önemli bir kısmı Manastır Askerî Lisesi’nden yolları geçiyor. Daha sonra Enver Paşa ortaokulu okuduğu Makedonya’da askerlik görevine başlıyor. Okul ve mesleki hayatın ilk basamaklarındaki Enver’e Makedonya çok şey katıyor.

Balkanlarda eşkıya kovalamak

Balkanlarda imparatorluğu yıkmak için mücadele eden Bulgar, Yunan, Makedon ve diğer çetelere karşı Enver ve arkadaşları ilk defa Osmanlının askerî taktiğinin dışına çıkarak bizzat gerilla taktiği gibi dağlarda muazzam bir şekilde mücadele ediyor. Enver Paşa burada gözü pek ve gözük kara bir şekilde mücadelesini sürdürürken İttihat ve Terakki Cemiyeti de fikir hareketliliğinin yoğun olduğu Makedonya’da kuruluyor. İbrahim Temo bir numaralı kurucusu. İttihat ve Terakki kurulduğunda vatanseverlik duygusu üzerine bir birliktelik oluşturuyorlar. Bu sırada Enver Paşa, Balkanlar’ın artık elden çıkmakta olduğunu gördükçe daha çok kinleniyor ve vatanseverlik duyguları yoğunlaşıyor. Dağlarda klasik Osmanlının askerî mücadele yönteminin dışına çıkarak modern bir yöntem geliştirerek gerilla taktikleri ile Balkan dağlarında, Şardağlarında canını dişine takarak ölüm ile yüzleşerek mücadele ediyor. Bulgar ve Yunan çetelerinin korkulu rüyası hâline geliyor. Bugün Makedonya’da Enver Paşa dediğiniz zaman hala birçok insan titriyor. O kadar büyük ün ve nam salmış, cesur ve cevval bir şekilde mücadele vermiş ki hâlâ ismi ve namı Makedonya’da Balkanlarda yürüyor. Manastır Askerî Lisesi’nde çok farklı bir atmosferde yetiştikleri için Osmanlı coğrafyasında dağıldıkları her yerde gözde oluyorlar. Bunlardan birisi de Mustafa Kemal Atatürk. Müthiş başarıları ile İstanbul hükûmetinin yani padişahın dikkatini çekiyorlar. İkisi de padişahın yaveri olması noktasına kadar yükseliyorlar. Burada padişahın kızı Naciye Sultan’la ikisi de evlenmek için bir mücadele veriyorlar. Ama nasip Enver Paşa’nın oluyor.

Atatürk ile Enver aynı ülkünün fedaileridir

Atatürk ile Enver Paşa aynı ülküye, aynı dünya görüşüne sahip........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play