We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeni Bir Şair Yeni Bir Eser: Tonyalı Hafız Ahmet’in Divanı

3 2 1
06.09.2021

Ahmet Bekaroğlu, 24 Eylül 2020 günü akşama doğru Rumeli Kavağında Abdurrahman Savaş ile bizibalık yemeğe çağırdı ve yemekte bir de sürpriz yaparak ağabeyi Mehmet Bekaroğlu’nun yayınladığı“HayâtîDivânıMevlîdi ve Hz. Peygamberin Vefatının Manzum Olarak Anlatımı” (Ankara 2020) adlı kitabı hediye etti. Hayâtî mahlaslı şair,Trabzonun Tonya ilçesinin Vamenli köyünden Kamenoğlu Hafız Ahmet Ulusoy idi. 1898de Vamenli(Kaleönü) köyünde doğmuş, 1961de vefat etmiştir. Şıh/Şeyh Murteza Ali ile Keziban’ın oğludur. Yeter hanımla evli olan Hafız Ahmed’in Abdi, Seyfi, Ali adlı üç erkek ve adları bildirilmeyen beş kız evladı vardır. İlk eğitimini köyünde babasından almış, hafız olmuş ve İstanbulda eğitim gören Delibaldoğlu Ali Efendiden de okumuştur.

Mehmet Bekaroğlu da “Kitap Hakkında” başlığıyla bazı hususlara değinmiştir. Verdiği bilgilere göre, mevcut iki el yazma nüsha Salih ve Cemal adlı iki torundadır. Salih Ulusoy’daki nüshada72 şiir, 10 bölümlük Mevlîd-i Şerif, 12 beyitlik bir kaside ve Hz. Peygamberin vefatıyla ilgili bir bölüm vardır. Cemal Ulusoy’dakinde ise 153 manzume vardır. Bekaroğlu’nun tahminine göre müellifin elinden çıkan bir nüsha yoktur.

Bundan sonra gelen “Önsöz”deMehmetBekaroğlu, çalışmayı, Harun Yıldız’ın “Ahmet Ulusoy (Kamenoğlu Ahmet Hafız), HayâtiDivânı”(İstanbul 2001) adlı çalışmasının eksik olması üzerine gerçekleştirdiğini anlatmaktadır.

Kitap üç bölümdür.........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play