We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

De vrije teeltkeuze in de landbouw beperken, komt de natuur ten goede

5 6 0
19.05.2019

De afgelopen maanden kwam de slechte staat van onze natuur veelvuldig in de media aan bod. Van wetenschappelijke rapporten van de Verenigde Naties over de dramatische toestand van biodiversiteit, de klimaatwijziging met zowel extreme droogte als overstromingen, tot de erbarmelijke staat van de waterkwaliteit in onze Vlaamse beken.

Ondertussen is de publieke opinie ervan doordrongen: kijk maar naar de talrijke klimaatmarsen, boomplantacties en bijenhotels. Het zal een moeilijke opdracht zijn om iemand te vinden die radicaal beweert dat hij of zij bloemrijke hooilanden of statige bossen liever kwijt dan rijk is.

Het valt op dat bijna alle partijen zich unaniem uitspreken voor meer natuur

In verkiezingstijden willen politieke partijen natuurlijk een graantje meepikken van de natuurbewuste stroming in Vlaanderen. Het valt daarbij op dat bijna alle partijen zich unaniem uitspreken voor meer natuur.

Zinnen als “We hebben de ambitie om biodiversiteit te versterken” of “We zorgen voor het versterken van natuurgebieden” en “Een groene omgeving maken het leven leefbaar” lijken wel gecopy-pastet in partijprogramma’s van links tot rechts. Het lijkt een geruststellend vooruitzicht voor de natuurbewuste Vlaming.

Maar wat betekenen die slagzinnen nu concreet? Hoe zal het beleid die politieke ambitie om biodiversiteit te versterken kunnen realiseren? Want, in schril contrast met de unanieme wens voor betere natuur, bestaat er geen eensgezindheid over maatregelen die daarvoor nodig zijn.

In schril contrast met de unanieme wens voor betere natuur, bestaat er geen eensgezindheid over maatregelen die daarvoor nodig........

© VRT NWS