We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: een ballonnetje van Bart De Wever? Of een zeepbel?

4 10 0
16.05.2019

Daar waar de verkiezingscampagne tot hiertoe weinig gedurfde standpunten heeft opgeleverd, is daar plotsklaps verandering in gekomen. Het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd, wat ter sprake kwam in het debat tussen John Crombez (SP.A) en Bart De Wever (N-VA) in "Terzake" zorgde voor een storm aan reacties. Het lijkt nuttig om enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze discussie, vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt en bij het principe op zich.

Laat mij beginnen met de sociaal-maatschappelijke impact. Om de weerslag van het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd correct te begrijpen, is het van belang goed te beseffen wat de wettelijke pensioenleeftijd precies betekent. Het gaat om de leeftijd waarop iedereen, ongeacht de duur van zijn of haar loopbaan, aanspraak kan maken op een wettelijk rustpensioen.

Vervroegde pensionering is mogelijk als men 63 jaar oud is en bovendien 42 loopbaanjaren op de pensioenteller heeft staan. Als men minder loopbaanjaren kan inbrengen, zal men nog geen toegang krijgen tot het pensioen. Wie bijvoorbeeld maar dertig loopbaanjaren heeft, zal sowieso moeten "wachten" – wat iets anders is dan werken (zie verder) – tot de wettelijke pensioenleeftijd om het recht op een rustpensioen te openen. Een bijkomende moeilijkheid is dat een persoon zijn loopbaan niet kan overdoen in de zin van "als ik het had geweten, dan zou ik geen vijf jaar thuis zijn gebleven om te zorgen voor de kinderen"

Het zal allicht niemand verwonderen dat vooral vrouwen vaak onvolledige loopbanen hebben. Zij kunnen daardoor niet met vervroegd pensioen. Verder komen zij vaak pas in aanmerking voor een rustpensioen bij het bereiken van de fameuze wettelijke pensioenleeftijd. Als die pensioenleeftijd verhoogt, leidt dit tot pensioenuitstel.

Los van de mogelijke indirecte discriminatie rijst de vraag of dit echt wel een besparing zal opleveren

Misschien is de reactie dat dit dan toch een goede zaak omdat dan nog enkele jaren wordt bespaard op de pensioenuitgaven.........

© VRT NWS