We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Het onrecht dat armoede is, houdt een falende overheid in stand 

2 35 0
17.05.2019

We zijn kwaad. "Wij" zijn 180 lokale welzijnsschakelgroepen die samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting. Wij zijn met meer dan 8000 vrijwilligers die meer dan 30.000 mensen met armoede-ervaring bereiken tijdens ontmoetingsmomenten, vrije tijdsactiviteiten, vormingsmomenten en acties. Wij zijn mensen met en zonder armoede-ervaring die mee werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving en een beleid waarin iedereen meetelt.

Lees verder onder de video.

En wij zijn niet alleen kwaad maar ook verontwaardigd wanneer politici zich vandaag, naar aanleiding van de verkiezingen, op de borst kloppen en uitpakken met realisaties. Volgens minister Bourgeois is de koopkracht gestegen en de kinderarmoede in Vlaanderen gedaald (Terzake, 2 mei 2019). Maar dat is niet wat wij zien. Dat is niet wat de cijfers van Kind en Gezin ons tonen. Dat is niet wat vrijwilligers ervaren wanneer de vraag naar het organiseren van noodhulp steeds luider klinkt.

Uit een recente bevraging bij Welzijnsschakels blijkt dat het aantal groepen dat noodhulp organiseert, stijgt. Dit wil zeggen dat mensen wekelijks of maandelijks bij een Welzijnsschakel langs kunnen gaan voor voedsel- en materiële hulp, zoals kledij, huisraad en hygiënische basisproducten.

Wij zijn kwaad wanneer politici zich vandaag op de borst kloppen en uitpakken met realisaties

Vrijwilligers denken systemen uit om de wachtrijen zo kort mogelijk te houden, om de voedselpakketten zo gevarieerd en gezond mogelijk te maken en om zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken.

Vergis u niet! Groepen doen dit uit noodzaak en onder protest. Zij doen dit omdat een steeds groter wordende groep mensen financieel niet meer rondkomen en niet langer in staat zijn om hun recht op voedsel te realiseren.

Hoe verzoenen we de steeds langere wachtrijen bij de voedselondersteuning met de stijgende koopkracht en de zogenaamde dalende armoedecijfers?

Meer en meer mensen moeten hun trots opzij zetten en een beroep doen op noodhulp

En daar stopt het niet. De komende maanden willen 20 (!) nieuwe vrijwilligersgroepen een........

© VRT NWS