We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ahlakın sefaleti

26 14 40
27.02.2021

Sefalet, yerde sürünme, alçalma, adileşme, aşağılık olma anlamlarına gelir. Ahlak ise bunun tam tersidir: karakter, huy, insan doğası ve yücelme demektir. Birbirine taban tabana zıt olan ahlak ile sefalet nasıl yan yana gelir? Mesele insansa, yan yana da gelir, iç içe de geçer. İnsan doğasını sefalet bürümüşse orada ahlak barınmaz. Ahlak varsa, sefalet yanından geçmez. Ama ikisi bir arada bulunursa, kişi hem ahlaklı hem de sefildir diyemeyiz; ahlak beyazdır, sefalet kara bir lekedir. Hiçbir beyaz kara leke götürmez.

Antik Çağ’dan beri insan nedir diye sorulur, filozoflar, düşünürler, şairler, kahinler, mistikler, din bilginleri bazı yanıtlar verirler: İnsan düşünen bir varlıktır”, “İnsan konuşan bir varlıktır”, “Alet yapan canlıdır”, “Akıllı bir varlıktır…” Ve yanıtlar böylece uzar, gider.

Ama bana kalırsa insanın tek bir tanımı vardır: İnsan ahlaki bir varlıktır. Akıllıdır, düşünür, alet yapar, devlet kurar, konuşur…ama eğer ahlaksal değeri yoksa, insan olmaktan çıkmıştır. Neden?

Canlı olmak, bizi diğer canlılarla aynı kategoriye sokar. Doğarız, yeriz, içeriz, üreriz ve ölürüz. Biyolojik yönümüz bundan ibarettir. Ama bir canlı olarak güvenli ve planlı bir gelecek yaşam için ötekilerden biraz daha ayrıcalıklıyızdır. Nitelikli ve konforlu bir canlı yaşamı sürmek için aklımızı son sınırına kadar zorlarız. Öyle ki herkesten fazla sahip olmak, yemek, içmek, üremek ve türdeşlerimize her türlü hegemonyayı kurmak için zekamızı vahşi bir silah olarak kullanmaktan çekinmeyiz. 0-6 yaşımıza kadar içgüdü varlığı, sonrasında ise içgüdü zeka varlığı olarak yaşamımızı sürdürürüz. İçgüdü ile zeka, canlı bir varlık olarak insanın ölümüne kadar birlikte olmaya devam ederse, karşımızda diğer canlılar sınıfında ama onlardan daha vahşi, daha acımasız ve daha kurnaz bir canavar var demektir. Hırsızlık, cinayet, çapul, hile, hurda, tecavüz, haksızlık, adaletsizlik …. Ne varsa hepsi de görünüşte insan olan ama önce türdeşlerine sonra da doğaya sırf biyolojik çıkarlarına göre zarar veren bir hayvan türü ile karşı karşıyayız demektir. İnsanlara, doğaya, canlılara, cansızlara ve bilumum uçana kaçana verebileceği zarar ve ziyanın haddi hududu, eşi menendi, sınırı sorumluluğu, acıması merhameti …hissi, vicdanı yoktur.

Neden?

Hayvanlardaki içgüdüden farklı olarak onun içgüdüsü zeka ile bilenmiş, keskinleşmiştir. İçgüdüsünü yönsüz, sınırsız, oransız, acımasız, ahlaksız yapan zekasıdır. Deyim yerindeyse içgüdüsünün önüne geçebilecek hiçbir engel yoktur, çünkü içgüdüsel olarak istediği her şeyi nasıl kolayca elde edebileceğini gösteren işte o zekasıdır. Zeki olmakla karıştırmayalım; normal bir insanın sahip olduğu zekadan söz ediyorum. Güç, egemenlik, sahip olma güdüsünün kuralsızlığı ve kötülüğüne dur diyecek herhangi bir insani-ahlaki ilke bulunmaması, zeki bir içgüdü hayvanını türdeşleriyle karşı karşıya getirir.

Ne ki........

© Veryansın TV


Get it on Google Play