We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sağlık sistemimizin koronavirüs pandemisinden çıkaracağı dersler

3 1 1
27.02.2021

Anayasamızın 56. maddesinde, sağlık hizmeti, devletimizin yerine getirmekle yükümlü olduğu temel sosyal görevlerden biridir.

Temelini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan alan sağlık hizmetlerine dair politikasının, olması gereken ana ilkeleri, aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır;

1-Tüm vatandaşlarımız sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ve devlet bu koşulları sağlamakla yükümlüdür.

2-Devlet herkesin hayatını sağlıklı olarak sürdürmesinin ön koşulu olarak tüm vatandaşlarını sağlık güvencesi kapsamına almakla yükümlüdür.

3- Devlet, kamu ve özel kesimlerindeki sağlık hizmet altyapı olanaklarını dikkate akarak, sağlık hizmetlerini tek elden planlamakla yükümlüdür.

4- Devlet, vatandaşlarımıza kaliteli, yaygın ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.

TEMEL SAĞLIK HIZMETLERI

Koruyucu ve geliştirici özellikleri İle Temel Sağlık Hizmetlerinin en önemli unsuru olan SAĞLIK OCAĞI ve Sağlık Evi örgütlenmesine geri dönülmelidir.

Birinci basamakta;

-Aile sağlığı hizmetleri

-Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri

-Bağışıklama (aşı)

-Çevre sağlığı hizmetleri

-Bulaşıcı hastalıklarla savaş ( filyasyon, dispanserler... gibi)

-Acil sağlık hizmetleri ( 24 saat poliklinik ve 112 Ambulans, Hızır Acil dahil)

-Ruh sağlığı (Toplum ruh sağlığı merkezleri, bağımlılıkla mücadele dahil)

-Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri (gıda güvenliği ve beslenme dahil)

Ağız-Diş sağlığı hizmetleri

Bu basamakta hizmetler düzenli takip gerektiren ve vatandaşımıza ücretsiz olarak verilmesi gereken toplum sağlığı açısından zorunlu hizmetlerdir.

İLERİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

- İl ve ilçe Devlet Hastaneleri

-Özel Hastaneler

- Bölge........

© Veryansın TV


Get it on Google Play