We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye'nin karakutusu: Hacı Bektaş Veli

14 9 10
12.04.2021

Hacı Bektaş Veli, Anadolu’yu Türkiye yapan önemli kişilerden biridir. Anadolu’nun fatihi 1071 yılında Malazgirt Zaferi’ni kazanan Sultan Alparslan olarak tanıtılsa da gerçek fatihler Türkmen gücünü Anadolu’da organize eden, bu güce şekil veren baba, dede, ata, ede, hacı, şeyh gibi unvanlarla anılan Türkmen liderleridir. Cengiz Han istilası sonrasında Anadolu’ya ve çevresindeki bölgelere akın akın göç eden bu Türkmen liderlerine en önemli desteği sağlayan siyasi kişilik ise hiç kuşkusuz Anadolu Selçuklu Devleti’nin büyük hükümdarı Alaeddin Keykubat’tır.[i] Velâyetnâme’de Hacı Bektaş Veli dışında Türkmen boylarına yurt veren bir başka kişilik Alaeddin Keykubat olarak karşımıza çıkmaktadır. Birincisi Anadolu’yu Türkiye yapan manevi otorite, ikincisi ise maddi otoritedir. Hacı Bektaş Veli’yi diğer erenlerden ayıran ve ön plana çıkmasını sağlayan en önemli özelliği, onun Türkmen kitlelerine yurt vermesi yani onları örgütlemesiydi. Bu güce, kudrete sahip olmasıydı. Türkmen liderleri, Hacı Bektaş Veli’nin şahsında Türkiye’nin karakutusudur.

Dinî karizmaları da bulunan Türkmen liderler, işlerini aşk ve sevgi temelinde yürütmeyi esas aldılar. Kendi toplumları içinde merhametli, düşmanlarına karşı sert oldular. İslam’ın kutlu peygamberi Hz. Muhammed’in insanlığa açıkladığı dini, kendi kültürleri içinde algılayıp uyguladılar. Esasen onlar soylarının bir taraftan Hazreti Ali’ye (as) diğer taraftan Türklüğe dayandığını iddia ediyorlardı ama kendileri Türk kültürü ile teçhiz oldukları gibi liderlik yaptıkları........

© Veryansın TV


Get it on Google Play