We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hz. Ali neden 'Görmediğim Rabb'e tapmam' dedi

5 0 0
09.11.2020

Bizde âdettir; bir konuyu tam anlayıp dinlemeden kesin hükümlere varırız. Yahut bir konunun sadece bir tarafını alır, diğer taraflarını görmezden geliriz. Konuya bütüncül değil işimize geldiği gibi bakarız. Hakikat peşinde koşmayız, hakikati kendimize uydurmaya çalışırız. İşimize geleni görür, gelmeyeni görmeyiz. Bu nedenle her işimiz yarım yamalaktır, derme çatmadır. Yine bu nedenledir ki, maddi-manevi hiçbir konuda iki yakamız bir araya gelmez. Sabırsızlıktan mıdır, her şeyi zaten bildiğimizden midir, kesin bir hükme varmak zor ama bu davranış şekli bizde bir alışkanlık haline gelmiştir.

***

İslâm tarihi ve irfan kitaplarında Hz. Ali’nin; “Görmediğim Rabb’e tapmam” dediğine ilişkin çok sayıda kayıt vardır. Kur’ân-ı Kerîm’deki kimi ayetlerden ve buna benzer kimi buyruklardan hareketle, İslâm düşünce tarihinde insanın Allah’ı görüp göremeyeceğine dair ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Son dönemlerde ise bu söze dayanarak Alevi düşüncesinin “materyalizm”e dayandığını iddia edenler çıkmıştır. Cümlenin başına ve sonuna bakmadan, öncesini ve sonrasını anlamadan sadece bu cümleye bakarak konuyla ilgili kesin bir hükme varmak yanıltıcı olacaktır.

***

Söz konusu cümlenin geçtiği olay şöyledir: Yahudi din bilginlerinden bi­ri, bir gün Hz. Ali’nin yanına gelir ve ona “Rabbine ibadet ederken O’nu gördün mü?” diye sorar. Hz. Ali cevaben; “Ben görmediğim Rabb’e ibadet etmem ki.” Yahudi din adamı ikinci bir soru daha yöneltir: “Peki, O’nu nasıl gördün?” Hz. Ali bu ikinci soruya şu cevabı (aslında kilit cevap da budur) verir: “Çıplak gözler, O’nu algılayıp göremez; ancak kalpler iman hakikatleriyle O’nu görür.”[i]

***

Benzer bir olay da On İki İmam’ın beşincisi İmam Muhammed Bâkır’dan aktarılır. İmam Muhammed Bâkır’a, bir gün Hz. Muhammed’in Rabbini görüp görmediği sorulur. İmam Muhammed Bakır, bu soruya verdiği cevapta bir ayete de atıf yapar: “Evet, kalbiyle O’nu gördü. Aziz ve Celil olan Allah’ın şu sözünü duymadın........

© Veryansın TV


Get it on Google Play