Vprašanje postavljam čisto resno. Med pogovorom z dr. Janezom Juhantom v oddaji Intervju (16. oktober), ki ga je po svojih skromnih zmožnostih vodila Vida Petrovčič, je sogovornik večkrat omenil to ključno besedo - posiljen/posiljevati. Pogostost rabe izdaja določeno obsedenost z besedo, seveda v prenesenem pomenu. To je še toliko bolj resno, bi rekla, ker je posilstvo v naši družbi velik problem, Katoliško cerkev pa še posebej bremeni pedofilija. Za intervjuvanega teologa to poslednje očitno ni problem, saj suvereno zatrjuje, da se Cerkev z vsakim primerom takoj in uspešno spopade in ga reši. Zakaj bi potem potrebovali gibanje pripadnikov Cerkve in žrtev pedofilije Dovolj.je, ki posebej opozarja na primere in protestira proti prikrivanju, selektivnosti in neučinkovitosti Cerkve v tem pogledu? Morda pa gre za še eno teologu Juhantu tako ljubo metaforično "posilstvo", ki ga manjšina izvaja nad večino. Prav ta perspektiva je teologu najbolj pomembna - v vseh primerih, ki jih omenja, manjšina "posiljuje" večino.

QOSHE - Kolumna Svetlane Slapšak: Kdo koga posiljuje? - Svetlana Slapšak
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kolumna Svetlane Slapšak: Kdo koga posiljuje?

12 1 10
22.10.2022

Vprašanje postavljam čisto resno. Med pogovorom z dr. Janezom Juhantom v oddaji Intervju (16. oktober), ki ga je po svojih skromnih zmožnostih vodila Vida Petrovčič, je sogovornik večkrat omenil to ključno besedo - posiljen/posiljevati. Pogostost rabe........

© Večer

Get it on Google Play