Spoštovani,

na drugi seji MS MO Maribor, 26. 1. 2023, kjer so, med drugimi točkami dnevnega reda, člani MS obravnavali tudi OPPN (TA1-C) za območje Dvořakove ulice, je bilo omenjeno tudi moje ime.

Iz magnetograma seje je razvidno, da je gospod Gregor Reichenberg tam izjavil, da jaz osebno ne spadam v strokovno javnost in da nisem krajinski arhitekt, ampak sem po osnovni izobrazbi agronom. Njegova izjava je bila objavljena tudi v oddaji Radia Maribor Radijska tribuna dne 1. 2. 2023.

Izjava gospoda Reichenberga je v delu, ko navaja, da nisem krajinski arhitekt ter da ne spadam v strokovno javnost, neresnična.

Od javne osebe, ki nastopa v javnosti, se pričakuje, da operira izključno s preverjenimi informacijami ter da za svojimi izjavami stoji in da zanje, če se izkažejo za neresnične, tudi civilno in kazensko odgovarja.

Dejstvo je, da sem po osnovni izobrazbi univ. diplomirani inženir agronomije. Izobrazbo sem si pridobil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko študija krajinske arhitekture v Sloveniji še ni bilo. Spadam pa v prvo generacijo študentov podiplomskega študija krajinske arhitekture v Sloveniji, preden je bil študij krajinske arhitekture sploh uvrščen med redne dodiplomske študije Univerze v Ljubljani. Kot magistrand podiplomskega študija sem postal magister krajinske arhitekture (VIII. stopnja izobrazbe) in eden prvih krajinskih arhitektov v Sloveniji ter prvi v Mariboru. Za svoje strokovno delo sem bil večkrat nagrajen, med drugim sem za svoje obsežno strokovno delo dobil nagrado za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije, prav tako sem dobitnik Plečnikove nagrade, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju arhitekture in krajinske arhitekture, ter dobitnik zlatega grba MO Maribor za dosežke na svojem strokovnem področju.

Izjava gospoda Reichenberga, s katero me je osebno in strokovno popolnoma deskreditiral, je zato zame osebno žaljiva, za širšo javnost pa izrazito zavajajoča.

Zaradi navedenega zahtevam, da se mi gospod Gregor Reichenberg za svoje izjave javno opraviči, in sicer z izjavo v oddaji Radijska tribuna kakor tudi v časniku Večer, ter da na naslednji seji MS člane sveta obvesti o svojem dejanju in javno prebere moje pismo, ker je namenjeno tudi njim.

Zahvaljujem se gospema Karin Jurše in Lidiji Divjak Mirnik, ki o moji strokovnosti ne dvomita in sta, kljub zavajajočim izjavam podžupana, to na seji MS tudi javno izrazili.

S spoštovanjem,

magister kraj. arh. Niko Stare, Maribor

QOSHE - (PISMO BRALCA) Odprto pismo podžupanu MO Maribor, gospodu Gregorju Reichenbergu, MS MO Maribor in širši javnosti - Andreja Čmaj Fakin
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

(PISMO BRALCA) Odprto pismo podžupanu MO Maribor, gospodu Gregorju Reichenbergu, MS MO Maribor in širši javnosti

43 0 0
07.02.2023

Spoštovani,

na drugi seji MS MO Maribor, 26. 1. 2023, kjer so, med drugimi točkami dnevnega reda, člani MS obravnavali tudi OPPN (TA1-C) za območje Dvořakove ulice, je bilo omenjeno tudi moje ime.

Iz magnetograma seje je razvidno, da je gospod Gregor Reichenberg tam izjavil, da jaz osebno ne spadam v strokovno javnost in da nisem krajinski arhitekt, ampak sem po osnovni izobrazbi agronom. Njegova izjava je bila objavljena tudi v oddaji Radia Maribor Radijska tribuna dne 1. 2. 2023.

Izjava gospoda Reichenberga je v delu, ko navaja, da nisem krajinski arhitekt ter da ne spadam v strokovno javnost,........

© Večer


Get it on Google Play