We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

(BRANJE) Bajke in resničnost mariborskega urbanizma: Koroška, Cafova, Strossmayerjev most ...

29 2 0
20.09.2019

Naslov je sposojen in parafraziran iz knjige Urbanizem - bajke in resničnost, pokojnega svetovno uveljavljenega urbanista Vladimirja Mušiča, soustvarjalca mariborskega urbanizma. Knjiga bo prihodnje leto praznovala štiridesetletnico. Dvajset let pa bo minilo od sprejetja zadnje urbanistične zasnove mesta Maribor, prostorskega plana občine Maribor, ki je nastajal več let. Glede na to, kako se s prostorom dela, verjamem, da ga mestni oblastniki, pristojni za urejanje mesta, ne poznajo ali ne razumejo.

Urbanizem je pojmovan predvsem kot dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem novih naselij in mest. Urbanizem pa je bistveno več, je še predvsem smotrno vzdrževanje, prilagajanje in urejanje obstoječih naselij in mest, skrb za zagotavljane kakovostne vodooskrbe, elektrooskrbe, prometne infrastrukture in telekomunikacij, ravnanja z odpadki, organiziranje javnega potniškega prometa in parkirišč za zasebni promet in druga komunalna področja. Urbanizem je načrtovalski del komunalnega gospodarstva, je organiziranje in vodenje skupnih, javnih zadev. Risanje načrtovanih pozidav prostora z novimi objekti, kar v praksi razumemo kot urbanizem, je le arhitekturno projektiranje, je le del urbanizma. Bistvo urbanizma je namenjeno kvalitetnim bivalnim pogojem, to pa so stanovanjska sosedstva, stavbe s pripadajočimi temeljnimi funkcijami in ne le prometne površine. Cestarji (prometniki) močno presegajo svoj položaj v urbanističnem ustvarjanju.

Ponovno preurejanje Koroške ceste, o čemer je odlično kritiko v Pismih bralcev 27. avgusta 2019 zapisal Jože Glavnik, je lahko le v interesu tistih, ki bodo imeli od tega dodatni zaslužek. Zagovorniki tega ponovnega prometnega eksperimentiranja bi si za kopiranje lahko vzeli namesto Mariahilfer Strasse v nekdanji prestolnici, na........

© Večer