We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Küfrün Her Anı Acıdır

2 1 0
20.09.2021

... Allah'ın indirdiği hakikati inkâr etmeleri ve böylece kendilerini kaptırdıkları şu (boş gurur) ne kötü! Onlar böylece Allah'tan gazap üstüne gazaba uğradılar. Ve o hakikati inkâr edenler için hazırlanmış alçaltıcı bir azap vardır. (Bakara Suresi, 90)

“Küfür” hakikati örtmektir. İmanın zıddıdır. Hakikati örtüp, hakkı kabul etmedikleri için Allah, kâfirlerin kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerine de perde çekmiştir. Onlar artık inanmazlar.

Kâfir önyargılıdır, kibir ve gururunun tutsağıdır. Gönlü hakikate kapalı, gözleri perdelidir. Allah’ın nurunu görmez, vahyini anlamaz. Küfürde inadı o derecedir ki uyarılardan etkilenmez.

Fıtrat olarak Rabbini bilip tanımaya ve imana yatkın yaratılan insan, şeytanın telkinlerine ve nefsinin tutkularına aldandığı, dünya hayatını taparcasına çok sevip çekici süslerinin ardında hırsla koştuğu için sıkıntı içinde yaşar. Allah ona şahdamarından yakınken o en çok da kibri, gururu, büyüklenmesi sebebiyle yüz çevirir, inkâr eder, ruhu acı çeker ve bu yüzden henüz dünya hayatında azabı başlar. Kâfir için dünya gibi ahiret hayatının da her anı acıdır.

Furkan Suresi'nde, “O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir ve O’na döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verilecektir. Allah her şeyi bilendir” buyrulur. O'na döndürüldüğümüz gün, dünya hayatındaki tüm konuşmalarımızı, davranışlarımızı ve görüntülerimizi içine alan bir ‘kitap’ verilir elimize. Bütün yapıp-ettiklerimiz bize gösterilir. O kitap küçük-büyük demeyip her şeyi sayıp döker. Kur’an bize bu durumu sık sık hatırlatarak, ahiret azabının rastgele ve sebepsiz değil........

© Vasat


Get it on Google Play