We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türk'ün evlatları

4 0 0
15.09.2021

Dünyada mevcut bulunan irili ufaklı 208 devletin 64’ü Osmanlı'ya bağlıydı. Gizli ellerin perişan ettiği bu garabet yuvasında aranan fakat mevcut şartlarda bulunması giderek imkânsızlaşan hoşgörü, adalet ve insanlık Osmanlı'nın kalbiydi.

Bulgaristan'ı, Kosova'yı, Slovakya'yı ve diğer onlarca devleti fetheden Osmanoğulları, onları ana dilinden asla mahrum etmedi. Fethettiği topraklardaki insanların kendi dillerinde, dinlerinde ve kültürlerinde eğitilmesine bile müsaade etti.

Osmanlı kazandığı toprakların ürkek evlatlarını ezmedi aksine onlara "Milletim" payesi verdi. Edep ve hayânın izinde sevgiyle varlık bulup yeşeren imparatorluğun temeli böyle atıldı… Tarihin en uzun ömürlü medeniyeti böyle gelişti…

Tarih asırlarca ırk mefhumundan ırak Türklerin himayesindeki huzurla müreffehti. Sonra Fransız İhtilali'yle yeryüzü yeni bir "tarz-ı telakki"ye ve bakış açısına sürüklendi. Batı önce beyazları kayırmıştı. Sonrasıysa daha vahim...

Dünya için belki yeni bir renkti bu tiyatro. Yeni bir hayal ve umut kapısıydı onların varlığında. Biz Türkler içinse büyük bir oyun.

Nitekim bu oyunun nelere şamil olduğunu anlamak için yirminci asra kadar "Osmanlıca" ve "Osmanlılık diye bir kavramın olmadığını söylemek........

© Türkiye


Get it on Google Play