We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyük oyunu görebilmek -1-

10 0 0
21.09.2021

İslamiyet öncesinde Saka Türkleri ve Ak Hunlara ev sahipliği yapan Afganistan, İslamiyet sonrasında Büyük Selçuklulardan Gaznelilere, Timurlulardan Babürlülere kadar uzanan Müslüman Türk yurdu hüviyetine sahipti.

18. asırdan itibaren başlayan iç kargaşalar devamında İngilizlerin ve Rusların işgaline zemin hazırlamıştı. O coğrafyada yaşanan İngiliz mezalim ve fitnesini yazmak kabil-i mümkün değildi. Son Babürlü hükümdarı Bahadır Şah (ö. 1862) İngiliz işgaline direnemeyip İngilizlere teslim olduğunda başına gelenlere bakmak Batı’nın hummalı portresini anlamak için yeterliydi.

Müstevlilerin derdi Müslümanların imanını gasbetmekti. İngilizler yirminci asırda kendi arzusu doğrultusunda fitne unsurlarıyla dolu bir rejim tesis ederek Afganistan’dan çekildi. Bunu daha iyi görebilmek için Emanullah Han ve Topal Molla’nın İngiliz’e nasıl hizmetkârlık yaptıklarını bilmeliydi. İkisi de kendi adamı olmasına rağmen İngilizler onları birbirine kırdırarak ülkeyi "mahv u perişan" etmiş, figanlar hiç dinmemişti.

Sonra sıra Kızıl Rusya’ya gelmişti. Cüveynî’nin “Târîh-i cihângüşâ” eserinde Moğollar için söylediği, "Geldiler, talan ettiler, yaktılar, yıktılar, öldürdüler, köle ettiler ve gittiler" sözleri sanki asırlar sonra tekrar tecelli etmişti. Fakat iman dolu göğüslerini düşmana siper eden Afganistanlı mücahitler asla........

© Türkiye


Get it on Google Play