We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hazreti Ali: "Benden istediğinizi sorunuz!"

24 2 12
23.10.2021

Ehl-i sünnet âlimleri tefsîr ve hadis bilgisini, dört halîfe içinden, en çok Hazreti Ali'den almıştır.

Şehâbeddin Sivâsî hazretleri tefsir âlimi ve Zeyniyye tarikatı şeyhlerindendir. Sivas’ta doğdu. Burada ilim tahsilinden sonra İzmir’in Ayasuluk (Selçuk) ilçesine giderek Zeynüddin Hâfî’nin halifesi Ayasuluklu Şeyh Mehmed Efendiye intisab etti. Zeyniyye icazeti alarak talebe yetiştirdi. 860 (m. 1456)’da orada vefat etti. "Uyûnü’t-tefâsîr” adlı eseriyle tanınır. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Ehl-i sünnet âlimleri tefsîr ve hadis bilgisini, dört halîfe içinden, en çok Hazreti Ali'den almıştır. Çünkü, üç halîfe önce vefât etti. Hazreti Ebû Bekir, ilk îmana geldiği, dîni yaymakla vakit geçirdiği, ahkâm-ı islâmiyyeyi ve Müslümanların işlerini yapmaya uğraştığı için, kendinden gelen haberler az oldu. Bundan dolayı, Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğu, bilgilerini........

© Türkiye


Get it on Google Play