We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

VAKIF MEDENİYETİ

15 3 3
30.11.2018

Türkiye, bugün dış dünyada sefaret ve konsolosluklarıyla hariciye teşkilatı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, SETA, Kızılay, Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temsil edilmekte, iş ve hizmet yapmaktadır.

En büyük hizmet görenlerden biri Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresidir. Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi 52 bin vakfı temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, hem içeride ve hem de dışarıda hizmet etmektedir. 2003-2018 arasındaki çalışmalarıyla Türkiye dâhilinde 5250 vakıf eseri milletimize ve insanlığa yeniden kazandırmıştır. Önceki adıyla Evkaf İdaresi olan bu teşkilat 1048’den bu yana köklü hatta temel müesseselerimizden biridir. Erken Cumhuriyetle yapısında değişikliklere gidilmiştir. Vakıflar Umum Müdürlüğü ismi de bugünkü şekle getirilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtar/otonom idare denmese bile kendi kendine yeten bir kuruluştur. Genel müdür, icradan mes’uldür. Onun üstünde nihai karar mercii olarak Vakıflar Meclisi vardır. 15 kişilik bu meclisi, Yeni Vakıflar, Cemaat Vakıfları, Mülhak Vakıflar ve Mazbut Vakıfların temsilcileri teşkil eder.

Vakıflar teşkilatında çalışan her dereceden memur ve işçi, devletten maaş almaz. Onların maaşlarını ecdat öder. Vakfiyelerin iradı vardır. Bu gelirlerle şartnamedeki hayr-hasenat eda edildiği gibi tamir ve inşalar yapılır ve idari masraflar karşılanır.

Ne var ki Vakıflar İdaresi, her tarihî esere gerektiğinde müdahale etme veya hizmet etme hak ve yetkisine sahip değildir. Vakıfların bir tarihî eserde müdahil olması ancak vakıflar yahut öteki devlet mahzenlerinde buranın vakfedilmiş olduğuna dair vakıf senedinin bulunmasına bağlıdır. Bu yüzden nice tarihî eser, sırf vakıflar idaresiyle irtibatlandırılamadığı için ziyan olmaktadır. Kanuni bir düzenlenmeyle Vakıfların yurt içi ve yurt dışında yetkisini genişletmesi zaruret hâline gelmiştir.

Ayrıca; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası’nın yüzde 53 hissesine sahiptir. Bu hisse yakında buradan çekilerek Vakıf Yatırım’a nakledilecektir. Bu fevkalade isabetli bir tasarruftur. Vakıf bırakan vaakıflar, vakfiyelerinin geliriyle banka kurulup faiz üzerinden ticaret yapılsın, voleybol vs. takımı kurulsun diye dişleri-tırnaklarıyla kazandıkları mal ve mülklerini vakfetmediler. Her vakfiyenin vakıf........

© Türkiye