We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Seçimler ve estetik meselemiz...

8 0 2
14.01.2019

Bizim kültür ve medeniyet dairemizde gördüğümüz her değer, birer estetik ve güzellik duygusu üzerine bina edilmiştir. Türk tarihinin bin yıllık şeceresine baktığınızda özellikle İslamiyet’le şereflendikten sonra güzellik ve estetikte çığır açtığını görürüz.

Şehirler, oturulan evler, mekânlar, iğneden ipliğe hemen her şey bir estetiğin ve güzelliğin imbiğinden geçirilmiş ve öyle sunulmuştur insana. Hatta öyle ki aşk estetiği diyebileceğimiz gönül ile ilintili akla gelebilecek her şey, estetik hassasiyetle anlatılmış ve dile getirilmiştir.

Mesela, Karahanlı Devleti döneminde kaleme alınmış Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig”, Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat’it Türk”, Edip Ahmet Yükneki’nin “Atabetü’l Hakayık” adlı eserleri bu anlamda her dem yeni ve güzeldir. Aşk estetiğiyle kaleme alınmış bu kadim eserler, bugün bile kendilerinden söz ettiriyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli olsun, Cumhurbaşkanımız olsun sık sık bu eserlerden bahsediyorlar! Acaba neden?

Yine 13. Yüzyılda Hindistan’da Delhi Türk Sultanı Kutbeddin Aybek’in temelini attığı ve damadı Şemseddin İltutmuş tarafından tamamlanmış olan Kutup Minar, asırlara meydan okuyan ve estetikte zirve olan bir minaredir. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bu eşsiz minare, Türk........

© Türkiye