We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslam dünyasının yakıcı meseleleri…

19 6 0
26.09.2019

Günümüz dünyasında pek fazla huzur kalmadı. Ama ne yazık ki İslam âlemindeki sıkıntı ve dertler katbekat fazla!.. Bunların içinde en vahim olanı da Müslümanlar arasındaki parçalanmışlık ve iç çatışmalar…

Birleşmiş Milletler Teşkilatının genel kurul çalışmaları sebebiyle, New York’a gelen yaklaşık iki yüz ülkenin yetkilileri arasında pek çok ikili görüşme ve bunlarla bağlantılı olarak da birçok sivil etkinlik cereyan ediyor. Devletler arası ilişkilerde dostluk ve düşmanlık tanımlaması, genel olarak ülke menfaatlerine göre yapılır… Ama bazı ülkeler vardır ki, gerçekten “dost ve kardeş” tarifine tam uyar. Türkiye ile Pakistan bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. İki ülkenin halkları arasında, kökü çok eskiye dayanan sarsılmaz bir muhabbet vardır. Türk halkı canhıraş bir istiklal savaşı verirken, Hint Müslümanları, kendileri pek de varlıklı olmamakla ve hatta İngiliz sömürgesi altında çile doldurmakla birlikte, millî mücadelemize kayıtsız kalmamış ve o günün şartlarında, maddi kıymetinin çok çok fevkinde manevi değeri yüksek para yardımında bulunmuştur… Bugün de Hint alt kıtasındaki Müslümanlar, maalesef çok büyük zorluklar ve sıkıntılarla boğuşmakta. Siyasi, askerî, ekonomik ve sosyal bakımdan, çözümü hiç de kolay olmayan ve her biri on yıllardır hüküm süren yakıcı meseleler, ne yazık ki günbegün daha da ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulundaki şümullü konuşmasında, İslam dünyasındaki pek çok kanayan yaraya parmak bastı… Suriye’nin bugünkü feci durumundan, Filistin halkının yetmiş yıldır devam eden tarifsiz acılarına, İsrail saldırganlığının vardığı korkunç boyutlara… Arakan Müslümanlarının yürek yakıcı durumundan, tıpkı Gazze gibi açık hava........

© Türkiye