We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Erbil saldırısı ve sonrası…

10 3 0
27.07.2019

Erbil Konsolosluğumuzda görevli Osman Köse’nin şehit edilmesi olayını ve sonrasını çok dikkatli değerlendirmek gerekiyor… Şayet istihbaratınız güçlü ve operasyon kabiliyetiniz yüksek ise başarı da kesindir!

Irak ve Suriye coğrafyası, Orta Doğu’daki birçok ülke gibi, Osmanlının dört yüz küsur sene boyunca hâkim olduğu ve başarıyla idare ettiği topraklardır… Dört asırlık zaman dilimi, oralarda her alanda kök salma ve güçlü bağlar kurma bakımından yeterince imkân verir. Önemli olan bu imkânları kullanma ve muhafaza edebilme becerisidir. Osmanlının son demlerine kadar bunun büyük ölçüde başarıldığını söyleyebiliriz. Ancak 18'inci asrın başlarından itibaren, Britanya İmparatorluğunun Arap topraklarında başlattığı istihbarat çalışmaları ve bu çerçevede ektiği fitne tohumları, 19’uncu asrın sonlarına doğru bambaşka dengelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle 1896 ile 1918 yılları arasında, Mısır; Körfez ülkeleri, Irak ve Suriye topraklarında, arkeolog, biyolog, botanikçi, tabiat fotoğrafçısı vs. kisveler altında cirit atan ajanların yaptıkları yıkım çok büyük olmuştur. Sonuç olarak Türkler ile Araplar arasında kin, nefret ve düşmanlık hat safhaya çıkarılmış ve nihayetinde bu topraklar elden çıkmıştır.

Cumhuriyet dönemindeki politik anlayış ve radikal zihniyet değişimi sebebiyle, bölgeye yaklaşım çok farklı olmuş. Bu yüzden de tarihî ve sosyolojik açıdan, Bölge ile bağların mevcudiyeti bir ölçüde devam etmiş, ancak siyasi ve kültürel alanlarda münasebetler iyice zayıflamıştır. Dolaysıyla ciddi bir yabancılaşma ve birbirinden uzaklaşma meydana gelmiş. Buradan doğan boşluğu da........

© Türkiye