We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SGK’dan nasıl avans alınır?

5 3 6
14.01.2019

Özellikle emekliliği yaklaşan birçok okurumuz acil durumlarda SGK’dan avans alınıp alınamayacağını sormaktadır. Hemen cevap verelim SGK bazı durumlarda sigortalılara avans ödemektedir. Bunun için emeklilik aylığına veya gelirine hak kazanma şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Buna göre aylık veya gelirin 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları hâlinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilmektedir.

Avans miktarı her üç ay için;

  • Bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını,
  • Gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını

Geçmemek üzere SGK tarafından belirlenmektedir.

Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilmektedir.

***

“Siz eşsiz biri olarak doğdunuz, kopya olarak ölmeyin!” John Mason

BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA

"İş kazasında müfettiş bana kusur verdi. SGK maaş bağlar mı?" Ümmet Ersin

Ümmet Bey, ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya........

© Türkiye