We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Samimi olmayan işçi ve işverenler hak kaybına uğrar!

6 2 1
11.10.2021

Ülkemizde 30 ve üzeri işçinin çalıştırıldığı iş yerlerinde istihdam edilen işçiler 1999 yılında çıkarılan yasa ile iş güvencesi kapsamındadır. İş güvencesi uygulamasında önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detaylardan haberdar olmayan işçiler hak kaybına uğramaktadır.

İş güvencesi kapsamında işe başlamaya ilişkin okuyucularımızdan gelen sualler çerçevesinde bu yazımızda cevap niteliğinde konunun püf noktalarına yer verilmiştir.

İŞ GÜVENCESİNİN ŞARTLARI

İşveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi hâlinde işçinin işe iadesi söz konusu olabilmektedir.

İşçilerin geçerli bir sebep olmadan veya keyfî olarak işten çıkarılmalarına karşı iş güvencesi kapsamında işe iade hakları bulunmaktadır. Ancak bütün işçiler işe iade hakkından yararlanamamaktadır. İş güvencesinden faydalanmak için;

  • İşçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 işçi ve üzeri çalışanın bulunması,
  • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalışması,
  • İşçinin işveren vekili veya üst düzey yönetici olmaması,
  • Geçerli veya haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından işçinin işten çıkarılması,
  • Yer altı işlerinde çalışan işçiler dışındaki diğer işçilerin en az altı aylık kıdeminin bulunması ve
  • ........

    © Türkiye


Get it on Google Play