We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ödeneğe esas istirahat raporlarında yeni değişiklikler!

5 3 1
25.08.2021

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadığı hâllerde kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödenek almak için her şeyden önce SGK’nın aradığı kriterlere göre düzenlenmiş sağlık raporu alınmış olması gerekmektedir. Son değişiklikler çerçevesinde bu yazımızda iş göremezlik ödeneği ve sağlık raporlarına ilişkin düzenlemeler irdelenmiştir.

İstirahat raporlarına ilişkin kriterler

İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilmektedir. Yetkili iş yeri hekimleri ise bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilmektedir.

20 günü aşan istirahat raporları ise ancak sağlık kurulları tarafından verilebilmektedir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemeyecektir. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılabilmektedir.

Diğer yandan SGK’nın yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile sigortalıların ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili........

© Türkiye


Get it on Google Play