We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kişisel veri mahremiyetinize ilişkin bu haklarınızı biliyor musunuz?

3 2 0
30.06.2021

Tarihte hiç olmadığı kadar günümüzde teknolojide baş döndürücü değişimler yaşanmaktadır. Özellikle iletişim teknolojileri ve dijitalleşmenin de etkisiyle insanların insan olmasını sağlayan mahrem bilgilerinin korunması gittikçe önem kazanmaktadır. Bu bağlamda kişisel verilerin korunmasının ehemmiyeti gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.

Özellikle dijital medya kullanımın artması, dijital teknoloji kullanım yaşının gittikçe küçük yaştaki çocuklara kadar düşmesi, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm fertlerinin mağduriyetlerine yol açmaktadır.

Oluşması muhtemel mağduriyetlerin bertaraf edilmesi için başta ebeveynler olmak üzere herkesin kişisel veri mahremiyeti konusunda bilinçlenmesini zaruri kılmaktadır.

Kişisel veri sayılan hâller

Anayasamızda öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

Kişisel veri tabiriyle sadece kişinin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir.

Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri,........

© Türkiye


Get it on Google Play