We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kadınların, borçlanma ile erken emekli olması

16 1 1
25.09.2021

Daha erken emeklilik açısından hizmet borçlanmalarının, bazı durumlarda eksik prim gün sayılarının geriye doğru hemen doldurularak emekli olunması, bazı durumlarda emeklilik için gereken yaş şartını 1-2 yaş öne çekerek daha erken yaşta emekli olmak için avantaj sağlamaktadır.

Mesela erkeklerin özelikle 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişleri bulunup bu tarihten önce askerlik yapmış olmaları hâlinde borçlanmış oldukları askerlik süresi kadar sigorta başlangıçları geriye gitmekte ve bu durumda daha erken emekli olabilmektedir.

Kadınlarda ise mevcut doğum borçlanmasında sigorta başlangıcından sonraki doğum borçlanmaları dikkate alınmaktadır. Bu yazımızda kadınların doğum borçlanması ve doğum borçlanmasında erken emeklilik ve avantajlı hâlleri izah edeceğiz…

3 ÇOCUK İÇİN GEÇERLİ

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte kadınlara verilen en önemli hakların başında doğum borçlanması ile emeklilik prim gün sayısının tamamlanması imkânıdır.

Başlangıçta iki çocuk için öngörülmüştü. Akabinde 2014 yılında yapılan düzenleme ile bu uygulama üç çocuk için geçerli sayılmıştır. Buna göre (41-a), (4/1-b) veya (4/1-c) kapsamında herhangi birine tabi olarak çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadın sigortalılar 2 yıllık süre içerisinde tekrar doğum yapmaları hâlinde bu doğuma kadar geçen süre kadar, 2 yıllık süre içerisinde çalışmaya başlamaları hâlinde bu süreler düşüldükten sonra kalan süre kadar, çocuğun iki yıllık süre içerisinde vefat etmesi hâlinde vefat tarihine kadar ya da tercihleri doğrultusunda istedikleri kadar süreyi kısmi olarak borçlanabileceklerdir.

Kadınlar, her bir çocuk için 2 yıla, toplamda 6 yıla karşılık gelen 2160 güne kadar doğum borçlanması........

© Türkiye


Get it on Google Play