We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İhbar tazminatında bilinmeyenler

3 2 0
10.07.2021

İş hukukumuzda gerek işverenin gerekse işçinin hizmet akdinin sonlandırılması belirli kurallara bağlanmıştır. Bazı kurallar emredici nitelikte olup taraflar anlaşsa da bu kuralları ihlal edemez.

İşçinin zor durumda kalmaması için haklı ve geçerli bir sebep yoksa işveren derhal işçinin işine son vermemesi, ona belirli bir süre tanıyarak yeni iş bulması için ihbar önelleri düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı şekilde işverenin de işlerinin aksamaması iş yerinde üretimin ya da hizmetin aksamaması için işçinin haklı sebebi yoksa derhal istifa edemeyeceği, böyle bir niyetinin olması hâlinde önceden işvereni bilgilendirip ihbar önellerini beklemesi yönünde hükümler söz konusudur.

KIDEME GÖRE “İHBAR ÖNELİ”

İş hukukumuzda hizmet akdi belirli şartlara göre derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle sonlandırılabilmektedir. Haklı bir sebep olmadan belirsiz süreli hizmet akdinin işçi ya da işveren tarafından sonlandırılmasından önce diğer tarafa işçinin kıdemine göre değişen aşağıdaki bildirim önellerine uyması gerekmektedir. Buna göre hizmet akdi;

  • İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
  • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

Feshedilmiş sayılmaktadır. Taraflarca bildirim süreleri ortadan kaldırılamaz ya da azaltılamaz. Ancak, sürelerin sözleşme ile arttırılabileceği Kanunda düzenlenmiştir. Ancak, bildirim önellerinin arttırılabileceği belirtilmiş olmakla........

© Türkiye


Get it on Google Play