We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Alınmayan emeklilik maaşlarının akıbeti ve hak kaybı

6 2 8
04.08.2021

Dönemlere, sigortalılık statüleri ve sigorta kollarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmekte olan gelir ve aylıklarının uzun zaman alınmaması hâlinde kurum tarafından değişik işlemler yapmaktadır.

Okuyucularımızdan gelen sorulardan hareketle uzun yıllar boyunca alınmayan gelir ve aylık ödemelerinde zaman aşımı uygulamaları ile hak kayıplarına bu yazımızda yer verilmiştir...

GELİR VE AYLIK ÖDEMELERİNDE ZAMAN AŞIMI

SGK öncesinde yürürlükte bulunan SSK’nın uygulama (506 sayılı) Kanunu ile Bağ-Kur’un uygulama (1479 s.) Kanunu gereğince herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığını 5 yıl içinde almayanların, söz konusu gelir ve aylıklarının ödenmemesi yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

SGK’nın uygulama (5510 s.) Kanununda ise bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın alınmaması durumunda zaman aşımı uygulaması öngörülmemiştir. Bu nedenle, 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları açısından 2008/Ekim ayı başından önce bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın 5 yıl içinde alınmaması durumunda, alınmayan gelir ve aylığın ödeme tarihi ile Kanunun yürürlük tarihi arasında 5 yıllık sürenin dolup dolmadığına bakılacak;

  • 5 yıllık sürenin dolması halinde, 2008/Ekim öncesinde 5 yıllık süre ile 2008/Ekim sonrası,
  • 5 yıllık sürenin dolmaması hâlinde ise 2008/Ekim öncesi ve sonrası, gelir ve aylıklar ödenecektir.

GAİPLİKTE ZAMAN AŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Gaiplik olayının söz konusu olduğu durumlarda hak sahiplerinin gaiplik kararı alınmadan aylık bağlanması talebinde bulunamayacakları göz önüne alındığında, hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıklarla yapılacak toptan ödemeler ve genel sağlık sigortasına ait alacaklarla ilgili zaman aşımı ve........

© Türkiye


Get it on Google Play