We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Pert ettiler dert etmedik

4 1 1
02.10.2021

Hükûmetin başı Süleyman Demirel-Erdal İnönü katliama sessiz kalır, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, şehitlerin hesabını soramaz.

Deniz Kuvvetlerimizden Muavenet isimli dört savaş gemisi geçer.

İlki Donanma Cemiyetinin halktan topladığı ianelerle (teberru, atıfet) Almanlardan satın alınan Muavenet-i Milliye’dir. Bu torpidobot 1910-23 arası bilfiil çarpışır, boyundan büyük işler yapar.

Yunanlıların Delfin denizaltısını tesirsiz hâle getirir, Kardeşi Gayret-i Vataniyye ile Odesa’yı basar, Rusların önemli gambotlarından Kubanets’i yaralar, Donetsk’i batırırlar.

Petrol depolarını tutuşturur, tankerleri, ticari gemileri kullanılmaz hâle sokarlar. Cihan harbinde Zonguldak’tan gelen kömür gemilerine refakat eder ve Ruslara karşı nöbet tutar.

Yaptığı sayısız hizmet bir yana Çanakkale ağzında (Ayasofyalı Ahmet Saffet Efendi komutasında) kendinden 20 kere ağır HMS Goliath’ı batırması yeter de artar. 570 bahriyelinin kayıp haberi Londra’ya ulaştığında kabine toplantı hâlindedir, sert bir münakaşa başlar.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Fisher istifa eder, Bahriye Nazırı Winston Churchill’i de sürükler ardısıra. İngilizleri korku sarar, gelip gidip sahilleri vuran HMS Queen Elizabeth’i cepheden uzaklaştırırlar. Queen donanmanın en pahalı gemisidir, kaldı ki taşıdığı ad itibarıyla...

Muavenet-i Milliye, işgal yıllarında silahsızlandırılır, yıllarca orada burada yatıp çürütülükten sonra yollanır hurdaya (1953). Müzelik bir gemidir ama hani vefa?

* * * İkincisi (TCG Muavenet)1939’da İngiltere’ye sipariş edilen bir muhriptir, ancak Harb-i Umumi patlayınca üstüne yatarlar (aynı delikten ikinci defa). Adını HMS Inconstant koyar, tepe tepe kullanırlar.

Onu bize iade ettiklerinde (1946) ahı gitmiş vahı kalmıştır, 1960’a kadar kör topal dolansa da pek bi’ hayrı olmaz. * * * Üçüncüsü (TCG Muavenet DM-357) - ABD yapımı Allen M. Sumner sınıfı bir muhriptir (USS Gwin).

1942’de suya indirilir, ABD otuz yıl kullandıktan sonra bize bağışlar (72).

Sil baştan elden geçirilir, mayın döşeme kabiliyeti eklenir ve 974 çıkarmasında Kıbrıs’a gönderilir. Evet yaşlıdır ama sonarı ve radarı güçlüdür hâlâ, torpido taşır ayrıca.

Gemimiz Ekim 1992’de ABD uçak gemisi Saratoga’dan atılan iki füze ile vurulur, âdeta imha!

Menfur saldırıda 22 çocuğumuz yaralanır, gemi komutanı Kurmay Yarbay Levent Kudret Güngör, Tğm. Alper Tunga Akan, Astsb. Serkan Aktepe, İkmalci Mustafa Kılıç ve Er Recep Atak şehit olurlar.

KATİL BUNLAR “Nasıl yani” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şöyle: Ege’de NOTA planlı tatbikatlarından “Display Determination 92” icra edilmektedir. Her şey sanal âlemdedir, silah kullanılmaz.

Bir ekibin başında Amerikalı, diğerinin başında Hollandalı komutan vardır, karşılıklı hamle yapar, savuştururlar.

2 Ekim Perşembe yorucu geçer ve bu safhayı da kapatırlar. Yarın........

© Türkiye


Get it on Google Play