We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

500 yıllık hukukumuz var

29 6 32
31.08.2021

O günlerde Avrupa’da nüfusu 100 bini aşan üç şehir vardır, İstanbul, Edirne ve Belgrad!

Bugün 31 Ağustos 2021... Eğer takvime bakmasam fark edemeyecektim, 500 sene evvel bugünlerde Belgrad elimize geçmiş ve dört asır bayrağımız dalgalanmış surlarda. Malum bir şehrin Türklerin eline geçmesi kapılarının ötekilere kapanacağı manasına gelmez, ahali yine evinde oturur, işini yapar, kilisesine rahatlıkla girer çıkar. Bu arada şehir canlanır, üretim, ticaret ve nüfus artar, sakinleri daha fazla kazanırlar. Belgrad’a birkaç defa gitmiş, resimlerini çekmiştim ama karambole geldik, anlatamadık okuyucularımıza. Kısmet bugüneymiş, gazetecilikte hiçbir malzeme zayi olmuyor, koyun dursun kenarda. Efendim Belgrad düzgün ve yeşil bir şehir, parklar planlı bir şekilde yedirilmiş binaların aralarına. Orta Avrupa’nın önemli nehirlerinden Sava Tuna’ya karışıyor ve beraber yürüyorlar bundan sonra... Romanya, Karadeniz, Marmara... Belgrad, Osmanlı nehir donanmasının önemli üslerinden biri. Bu sayede Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Bulgaristan ve Eflak Boğdan’a ulaşabiliyoruz rahatlıkla.

BEO (BEYAZ) - GRAD Grad Slavca şehir demek, Razgrad, Starigrad (Eskişehir), Novigrad (Yenişehir), Leningrad, Stalingrad gibi mesela… Hani bizdeki Akşehir, Nevşehir, Kırşehir, Beyşehir hesabı. Bir de “ya” ekimiz var ayrıca, Antalya, Alanya, Sakarya, Amasya, Hanya, Yanya, Konya... Belgrad beyaz şehir manasına geliyor, ecdat ise “Darülcihad” diye anıyor. Efendim Tuna boylarında ilk çağlardan beri beldeler kurula gelmiş, değişik kavimler yerleşmiş. Slavlar, Franklar, Romalılar, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar… Birinci ve İkinci Haçlı seferinde ordu Belgrad’da konaklıyor. Friedrich Barbarossa’nın peşine takılan 190 bin arızalı kusurlu hareketler yapıyor, şehrin canına okuyor.

MURAD, MEHMED, SÜLEYMAN Sırplar I. Kosova’da (1389) güney topraklarını Osmanlı’ya kaptırınca Stefan Lazarevic Belgrad’a sarılır adeta. Surları güçlendirir, kuleler yaptırır, halka korku pompalar. Kaleye sığınanları doğru, müdafaa hattına. Belgrad’ı ilk defa II. Murad kuşatır ama alamaz. Ciddi bir mukavemetle karşılaşır, o sıra sari hastalıklar da yayılınca... Babasının yarım bıraktığı işi Fatih tamamlamak ister, netice çıkmaz, hatta sultan da........

© Türkiye


Get it on Google Play