We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DEMOKRASİ KAVRANMADAN NİTELİKLİ GELİŞME OLMAZ

1 1 0
20.09.2021

DEMOKRASİ DOĞRU KAVRANMADAN VE UYGULANMADAN, BİR ÜLKEDE NİTELİKLİ BİR GELİŞME OLMAZ. Sefa Yürükel

Demokrasi. insanı yaşatan ve insanların günlük hayatını günlük olarak bilinçleri ve tavırları boyutunda düzenleyen, davranışlarını ayarlayan, insanların düşüncelerini ve denetimlerini geliştirmeye olanak sağlayan ve bunları toplumsal kararlarada yansıtan bir dinamik mekanizmadır.

Bunu doğru anlamda iyi görebilmek ve anlayabilmek için ise Avrupa’daki bu konuda var olan bilinç düzeyi ve yaşam tarzına bir bakmak yeterlidir.

Avrupalı sıradan bir insanın demokrasiyi içselleştirdiğini yansıtan, hak ve görev anlayışı kültürü, kavramı anlayıp uygulaması, düşünme, örgütlenme şekli, işleyişi ve içeriği, sorgulama, adaletsizliğe karşı çıkma, aklı kullanma ve bilimi rehber alma bilinci, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki bazı istisnai kişiler hariç iş adamı, memuru, işçisi, siyasetçisi, siyasi parti ve üyelerinden, dernek üye ve yönetimlerinden, akademisyenlerinden ortalama olarakta daha kalifiye, daha doğru ve daha gerçektir.

Mesela, Avrupalılarda ki her önüne geleni kabul etmeme, konuyu sorgulama, konuya itiraz etme ve görüş bildirme, hayır deme, katılım, oy verme, seçme ve seçilmeyi doğru bir biçimde gerçekleştirme, hesap sorma, eleştiri ve denetleme vb gibi yoğunlaşmış ve bunu ahlaki anlamdada yaşayan bir kültür vardır.

Bu kültür genel olarak Türkiye toplumunda tarihsel nedenlerden dolayı ise cüzi ve çok eksiklerle dolu olarak vardır.

Bu konuda Avrupalıların demokratik kültürünün aksine, Türkiye’de demokrasi kültürü farklı tarihsel süreçler içinde gelişmediği içinde, toplumda ve devlette özüne uygun olarak yerleşmeyen demokrasi bu konuda yanlışlıklarla dolu bir anlayışla anlaşılmakta ve uygulanmaktadır.

Ve bu konuda Türkiye’de toplumsal gerilikten doğan bir anlayışla hareket edilmekte ve her zaman; “bir bildikleri vardır, büyüklerimiz bilir, büyüklere şaf edilmez, devlete ititaz etme, başkan herşeyi bilir, bir birimizi eleştirmeyelim, sana verilene razı ol, az ile yetin, ititaz etme başın yanar, ondan dahamı iyi biliyorsun, bak hayatını karartırlar, tuzun kuru, bekara boşamak kolay, davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir, sesini yükseltme, işinden olursun vs gibi korku, biat, aşağılama, aşağılık kompleksi yaratma ve itat kültürü demokrasinin tam zıttı olarak günlük yaşamda daha yoğun olarak........

© Turkish Forum


Get it on Google Play