We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

IX əsr ərəb filosofu Əl Caiz türklər haqqında

2 0 0
23.08.2021

IX əsr ərəb filosofu Əl Caiz türklər haqqında:
: Limunet Emrahli Turkish Forum
“Ayrılıqda bir türk – bir millət deməkdir!”
“Türklərə yaxşılığın çoxluğu, pisliyin azlığı xasdır”
“Sən bir bəsrəli gördükdə оnun bəsrəli və kufəli, məkkəli gördükdə оnun məkkəli və yа хоrаsаnlı…оlduğunu bilməyəcəksən. Türkdə isə bunun üçün yаnılmаzsаn. Bundа qiyаfət biliciliyinə, хüsusi fərаsətə və хüsusi bir suаlа еhtiyаc duymаzsаn. Оnlаrın ruhi qüvvələri cismаni qüvvələrdən üstündür”
“Onlar (türklər) gizli gövhər, təmiz qızıl, yumurtanın sarısı, başdakı göz, bədəndəki ruh kimidir. Bunlar da böyük hörgük, ağ palçıq, parlaq inci, yaşıl bağça, qırmızı (təmiz) qızıl kimidir. Onlar (türklər) nə qədər parlaq olur olsun, heç bir........

© Turkish Forum


Get it on Google Play