MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU

Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin millî ve manevi değerleri ile donanmış, Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve diplomatik meselelerini özümsemiş, çağının değerleri ile kucaklaşmış kadrolar yetiştiren Milliyetçi Hareket Partisinde 10 Ekim 2009 tarihinden beri kesintisiz olarak Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin himayelerinde genç yetişkin siyasetçi adaylarına "Siyaset ve Liderlik Okulu" eğitimi verilmektedir.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla Siyaset ve Liderlik Okulunun 19. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene katılım yüksek, ilgi üst düzeydeydi. Bu motivasyonun oluşması Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin eğitim ve öğretime verdiği önemle açıklanabilir.

Siyaset ve Liderlik Okulunun Amacı

Oluşturulan ve uygulamaya konan eğitim programıyla gençlerimizin tarihî, sosyolojik, kültürel ve siyasi bir bakış açısı ile dünyaya ve ülkemize yön veren temel dinamikler ve gelişmeler ile buluşmaları; siyasetten ekonomiye, hukuktan insan haklarına, uluslararası ilişkilerden güvenlik meselelerine, kültür ve sanattan kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânına kavuşmaları; Türk kültürünün millî, manevi, ahlaki ve insani değerlerine bağlı bir vizyon kazanmaları; bütün bu konularla ilgili MHP’nin fikrî ve siyasi misyon ve vizyonunu özümsemeleri ve yaşanır kılmaları amaçlanmaktadır.

Siyaset ve Liderlik Okulunun Önemi

Bilge liderimiz Sn. Devlet Bahçeli'nin vurguladıkları gibi “MHP Siyaset ve Liderlik Okulu, Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez nitelediğindedir. Şundan emin olunuz ki son yurdumuzdaki bekamız ve millî bünyemizin devamlılığı buna bağlıdır. Milliyetçi sonuçlar çıkararak ülküleriyle örtüştürmüş kuşaklar bizim teminatımızdır.”

Siyaset ve Liderlik Okulunun Kapsamı

Dün-bugün-yarın bütünlüğü içinde Türk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anlaşılması konusunda sağlam bir tarih bilincinin oluşturulması, Türk Milliyetçiliğinin kültürel, sosyolojik, fikri ve siyasi tarihinin yanı sıra milliyetçiliğin küreselleşme sürecindeki yerinin analiz edilmesi ve MHP’nin fikrî ve siyasi misyonunun tarihî süreç içindeki gelişiminin ortaya konması başta olmak üzere; Türk devlet geleneği ve siyasi tarihi, Millî Mücadele kahramanları, siyasal iletişim ve liderlik, siyaset sosyolojisi ve Türk toplum yapısı, Türkiye’de göç çalışmaları, kültür sanat, sosyal medyanın etkin kullanımı, temel hukuk, uluslararası ilişkiler ve kuruluşlar, protokol ve sosyal davranış kuralları, yerel yönetimler, Türkiye’nin çevre politikası, çağdaş hükümet ve devlet sistemleri, Türkiye’de seçimler ve seçmen davranışı, etkili konuşma ve dinleme, Türkiye’de siyasal düşünce ve kadın, kamu diplomasisi, sivil toplum kuruluşları, Türkiye ekonomisi, Türk dış politikası, din ve siyaset ilişkisi ve siyasi etik gibi dersler verilmekte ve milliyetçilik ile ilişkilerinin ortaya konmasını içermektedir.

Siyaset ve Liderlik Okulunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 11 haftadır ve eğitim 80 saat ders ve 2 saat siyasi tecrübe aktarımı ya da söyleşiden oluşmaktadır. Dersler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır.

Siyaset ve Liderlik Okulunda Ders Veren Öğretim Görevlileri

MHP Siyaset ve Liderlik Okulundaki dersler genel başkan yardımcıları, merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve alanında otorite olan öğretim üyeleri ve tarafından verilmektedir.

Siyaset ve Liderlik Okuluna Başvuru ve Kabul Şartları

Başvurunun ne zaman yapılacağı MHP Genel Merkez web sayfasında duyurulmaktadır. Önceki dönem yapılan duyuruda en az lisans mezunu olanlar başvurabilmektedir. Ancak lisans veya lisansüstü eğitim yapmış olanlar, orta düzeyde en az bir yabancı dil bilenler tercih edilmekte, 23 ile 40 yaş arasındaki genç yetişkinler başvurabilmekte ve en az biri il/ilçe teşkilatlardan olmak üzere toplam 3 referans mektubu istenmektedir. Bunların dışında bazı başvuru belgeleri talep edilmektedir. Tüm şartları sağlayan adaylar mülakata alınmakta ve mülakat sonrası kayıt hakkı kazanılmaktadır.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin himayelerinde Genel Başkan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın sorumluluğunda ve MYK Üyemiz Sn. Doç. Dr. Turan Şahin’in koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Netice itibariyle, bugüne kadar hemen her meslekten öğrenci kabul eden MHP Siyaset ve Liderlik Okulunda genç siyasetçi adayları önemli siyasi kazanımlar sağlamaktadır. Böylece siyasi kariyerlerinde tercih sebebi olabilmektedirler.

QOSHE - MHP Siyaset ve Liderlik Okulu - Prof. Dr. Cengiz Şahin
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu

14 12
08.01.2024

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU

Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin millî ve manevi değerleri ile donanmış, Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve diplomatik meselelerini özümsemiş, çağının değerleri ile kucaklaşmış kadrolar yetiştiren Milliyetçi Hareket Partisinde 10 Ekim 2009 tarihinden beri kesintisiz olarak Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin himayelerinde genç yetişkin siyasetçi adaylarına "Siyaset ve Liderlik Okulu" eğitimi verilmektedir.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla Siyaset ve Liderlik Okulunun 19. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene katılım yüksek, ilgi üst düzeydeydi. Bu motivasyonun oluşması Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin eğitim ve öğretime verdiği önemle açıklanabilir.

Siyaset ve Liderlik Okulunun Amacı

Oluşturulan ve uygulamaya konan eğitim programıyla gençlerimizin tarihî, sosyolojik, kültürel ve siyasi bir bakış açısı ile dünyaya ve ülkemize yön veren temel dinamikler ve gelişmeler ile buluşmaları; siyasetten ekonomiye, hukuktan insan haklarına, uluslararası ilişkilerden güvenlik meselelerine, kültür ve sanattan kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânına kavuşmaları; Türk kültürünün millî, manevi, ahlaki ve insani değerlerine bağlı bir vizyon kazanmaları; bütün bu konularla ilgili MHP’nin fikrî ve siyasi misyon ve vizyonunu özümsemeleri ve yaşanır kılmaları amaçlanmaktadır.

Siyaset ve Liderlik Okulunun Önemi

Bilge liderimiz Sn.........

© Türkgün


Get it on Google Play